Gizmo 60 FS

Cuproxat SC
Fungicídne moridlo určené na morenie pšenice ozimnej a jačmeňa jarného proti hubovým chorobám.

Účinné látky:

60 g/l tebuconazole

Balenie:

5 l HDPE kanister

Pôsobenie:

Prípravok GIZMO 60 FS obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku tebuconazole, triazolový derivát zo skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu, inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov. Účinná látka preniká aj do vnútorných vrstiev semena, takže pôsobí nielen na choroby vyskytujúce sa na povrchu, ale i vo vnútri obilky.

Spektrum účinnosti:

Sneti mazľavé (pšeničná, hladká), sneť prašná (jačmenná) a má vedľajší účinok proti prúžkovitosti jačmeňa, primárnej infekcii hnedej škvrnitosti, septoriózam, fuzariózam a plesni snežnej. Ovplyvňuje tiež napadnutie mladých rastlín skorými infekciami múčnatky a hrdze.

Dávkovanie:

0,5 l/t osiva


Registrované použitie:

Plodina Účel použitia Dávka/t Ochranná doba
Pšenica ozimná mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká 0,5 l AT
Jačmeň jarný prašná sneť jačmenná 0,5 l AT

Technológia morenia:

Prípravok GIZMO 60 FS je použiteľný vo všetkých typoch moričiek, ktoré zaručujú presné a rovnomerné dávkovanie moriacej suspenzie. V závislosti na type moričky a vlhkosti osiva je možné prípravok GIZMO 60 FS variabilne riediť vodou. Najvhodnejšie množstvo vody je 4,5 – 5 l na tonu osiva. Moriaca kvapalina je pripravená na aplikáciu až po vytvorení homogénnej suspenzie. Adhezíva nepridávajte.