Trend® 90

Tekutý zmáčateľný prípravok vo forme koncentrátu pre riedenie vodou určený na kombinácie s prípravkami na ochranu rastlín.

Účinné látky:

909 g/l isodecylalkohol ethoxylat

Balenie:

1 L HDPE fľaša

Pôsobenie:

Trend® 90 zlepšuje zmáčavosť postrekovej kvapaliny a umožňuje tak ľahšiu penetráciu použitých herbicídov, fungicídov a insekticídov do rastlín.

Registrované použitie:

Plodina Účel použitia Dávka na ha Ochr. doba Poznámka
repa cukrová dvojklíčnolistové buriny 0,05 % AT (TM) Safari 50 WG
všetky plodiny 0,1% AT TM s herbicídmi, fungicídmy a insekticídmi

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov

Potrebné množstvo herbicídu vsypte / vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou, rozpustite, pridajte potrebné množstvo zmáčadla a doplňte vodou na celkový objem a všetko dôkladne premiešajte. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Porovnanie aplikácie prípravkov na ochranu rastlín bez zmáčadla a so zmáčadlom Trend® 90

Bez zmáčadla So zmáčadlom Trend® 90:
veľký dotykový uhol postrekovej kvapky na rastline (tvar gule) menší dotykový uhol postrekovej kvapky na rastline (tvar polgule)
bez úpravy povrchu listu - rastliny úprava povrchu listu – rastliny
nízka priľnavosť postrekovej kvapaliny vysoká priľnavosť postrekovej kvapaliny
riziko odplavenia postrekovej kvapaliny bez rizika odplavenia postrekovej kvapaliny
slabé zvlhčovanie listu dokonalé zvlhčovanie listu
nižšia rovnomernosť rozloženia postreku na liste vysoká rovnomernosť rozloženia postreku na liste
rýchly rozklad a vyparovanie postrekovej kvapky rozklad a vyparovanie postrekovej kvapky minimálne
nižší a pomalší účinok vyšší a rýchlejší účinok