Spotlight® Plus

Postrekový kontaktný prípravok - desikant vo forme mikroemulzie (typu voda - olej) určený na desikáciu vňate zemiakov.

Účinné látky:

carfentrazone-ethyl 60 g/l

Balenie:

1 l PET fľaša

Pôsobenie:

Carfentrazone-ethyl patrí do skupiny triazolov a inhibuje enzým protoporphyrin oxygenázu (PPO) s jednocestným spôsobom účinku t.j. inhibuje len jedno cieľové miesto. Pri citlivých rastlinných druhoch spôsobuje zbrzdenie až blokáciu syntézy chlorofylu. Carfentrazone-ethyl je neperzistentná účinná látka s veľmi krátkym polčasom rozpadu - odbúravaný je hydrolýzou a pôdnym metabolizmom.

Mechanizmus účinku prípravku Spotlight® Plus

1. Blokovanie fotosyntézy v zasiahnutých miestach
2. Vznik oxidačných zlúčenín
3. Rozpad bunkových stien
4. Uschýchanie pletív (nekrózy) a odumieranie buniek

Registrované použitie:

Plodina Účel použitia Dávka l/ha Ochr. doba Poznámka
zemiaky desikácia 0,6 + 0,6 l 7 (NA)

Dávkovanie a aplikácia:

Odporúčaná dávka vody je 500 - 600 l/ha.
Vzhľadom na kontaktné pôsobenie prípravku je potrebné dokonalé pokrytie ošetrených častí rastlín. Pre prvú aplikáciu v dávke 0,6 l/ha je požadovaná fáza 83-85 BBCH (polovica listov zožltla, začiatok žltnutia bylí).
Druhá, následná aplikácia v dávke 0,6 l /ha by mala nasledovať po 7-10 dňoch po prvej aplikácii v závislosti na citlivosti vňate zemiakov.
Pôsobenie prípravku je závislé na svetelných podmienkach, výhodné je aplikovať prípravok pri vyššej svetelnej intenzite t.j. dopoludnia, počas jasného slnečného počasia.
Nepostrekujte pri teplotách nad +25°C a v dobe, kedy očakávate do 1 hodiny po aplikácii dážď.

Informácie o možnej fytotoxicite prípravku

Pri dodržaní hore uvedených podmienok použitia je fytotoxicita žiaducim prejavom pôsobenia prípravku (desikácia vňate zemiakov).

Vplyv na úrodu a kvalitu

Prípravok SPOTLIGHT® PLUS, na rozdiel od niektorých iných desikantov používaných v zemiakoch, nemá žiadny vplyv na úrodu a kvalitu ošetrených zemiakov, hľuzy majú po zbere hladkú, zdravú a pre danú odrodu typicky sfarbenú šupku.

Použitie prípravku Spotlight® Plus v integrovanej produkcii (IP)

Prípravok Spotlight® Plus je podľa Vestníka MPRV SR čiastky 15 z 28.mája 2021 povolený v integrovanej produkcii zemiakov.


Odporúčania:

Pri odrodách so silným habitusom rastliny a neskorým dozrievaním ako napr. Laura, odporúčame mechanické drvenie vňate a po zmladení následne aplikáciu Spotlight® Plus v dávke 0,6 l/ha