Flordimex T Extra®

Postrekový prípravok vo forme tekutého koncentrátu miešateľného s vodou na zvýšenie odolnosti obilnín proti poliehaniu.

Účinné látky:

480 g.l-1 ethephon

Balenie:

5 l HDPE kanister

Pôsobenie:

FLORDIMEX T EXTRA je rastový regulátor, ktorý ľahko preniká do pletív, kde sa účinná látka rozkladá za vzniku etylénu, ktorý pôsobí na fyziologické procesy. Prípravok skracuje dĺžku stebla a zvyšuje odolnosť proti poliehaniu.

Odporúčania:


 

Prípravok aplikujte vtedy, ak sa vytvoria podmienky pre poliehanie v neskoršej rastovej fáze.

Pšenica ozimná

Ošetrite v rastovej fáze BBCH 32-39, t.j od štádia 2. kolienka: (2. kolienko je minimálne 2 cm nad 1. kolienkom) do fázy zástavnicového listu (zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný).

Jačmeň ozimný, jačmeň jarný

Ošetrujte v rastovej fáze BBCH 37-45 zástavnicový list už viditeľný , ešte stočený až do štádia koniec metania: (jazýčka (jazýčok posledného listu je celkom vyvinutý, listová pošva silno zdurená).

Raž ozimná, tritikale

Ošetrujte v rastovej fáze BBCH 32-39 t.j. od štádia 2. kolienka (2. kolienko je minimálne 2 cm nad 1. kolienkom) do fázy zástavnicového listu (zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný).

FLORDIMEX T EXTRA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen.


Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávkovanie na ha Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná proti poliehaniu 0,5 - 1,0 l AT 32 - 39 BBCH
jačmeň ozimný proti poliehaniu 0,5 - 1,0 l AT 37 - 45 BBCH
jačmeň jarný proti poliehaniu 0,75 l AT 37 - 45 BBCH
raž ozimná proti poliehaniu proti poliehaniu AT 32 - 39 BBCH
tritikale proti poliehaniu 0,5 - 1,0 l AT 32 - 39 BBCH

Upozornenie:

FLORDIMEX T EXTRA aplikujte na nezmáčané rastliny, dážď do 4-5 hodín po aplikácii znižuje účinnosť. Neošetrujte kultúry poškodené škodcami, chorobami, alebo nedostatkom živín. FLORDIMEX T EXTRA neovplyvňuje rast ďatelinovín.
FLORDIMEX T EXTRA nemiešajte s prípravkami obsahujúcimi dithiokarbamáty, maneb, zineb, síru a meď. Nemiešajte s herbicídmi a tekutými hnojivami. Prípravok môžte kombinovať s niektorými fungicídmi, ale pred použitím urobte skúšku na kompatibilitu.