Rombus® Power

Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu obilnín proti chorobám stebiel, listov a klasov.

Účinné látky:

160 g/l prothioconazole, 300 g/l spiroxamine

Balenie:

5 l HDPE kanister

Pôsobenie:

Rombus® Power je kombinovaný fungicídny prípravok určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám stebiel, listov aj klasov. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Účinná látka prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov, kde inhibuje demethyláciu lanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov potrebné na výstavbu bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív a je akropetálne pozvoľne transportovaný vo vnútorných častiach rastlín. Systémovo preniká i do tých častí rastlín, ktoré neboli priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, má preventívny, kuratívny a aj eradikatívny účinok. Pri použití v obilninách pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb stebiel, listov a klasov. Účinná látka spiroxamine je systémová účinná látka zo skupiny spiroketalamínov. Blokuje enzým reduktázu, a tým inhibuje biosyntézu sterolov hubového patogéna. Rýchlo preniká do rastlín a rovnomerne sa rozmiestňuje v pletivách. Spôsobuje väčšiu priepustnosť bunkových stien škodlivých činiteľov, pokles tlaku v bunkách, ich vysychanie a následné odumieranie. Vyznačuje sa rýchlym nástupom účinku (stop efekt). Pôsobí ako preventívne, tak i liečebne (kuratívne a eradikatívne). Liečebný účinok sa uplatňuje hlavne v prípade rozvíjajúcich sa infekcií múčnatky trávovej a hrdzí, u ostatných chorôb je vhodnejšie uprednostňovať preventívne použitie spiroxaminu.

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka na ha Ochranná doba
pšenica ozimná, pšenica jarná múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice, septorióza plevová, helmintosporióza pšenicee 1 l 35
pšenica ozimná múčnatka trávová, steblolam, fuzariózy 0,75 – 1,0 l 35
jačmeň ozimný, jačmeň jarný múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, steblolam, fuzariózy 1 l 35
jačmeň ozimný fuzariózy klasov 1 l 35
tritikale ozimné fuzariózy klasov 1 l 35

Pokyny pre aplikáciu

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1x.

Množstvo vody: 200 – 400 l/ha, podľa typu aplikačného zariadenia a stavu porastu.

Pšenica ozimná:

Ošetrenie proti múčnatke trávovej, steblolamu a fuzariózam v dávke 0,75 l/ha vykonávajte pri zistení prvých príznakov infekcie od začiatku steblovania, kedy sa hlavné steblo a odnože vzpriamujú až do štádia zreteľného 1. kolienka (BBCH 30-31), v štádiu zreteľného 1. kolienka (BBCH 31) najneskôr do štádia konca odnožovania, pri objavení sa vlajkového listu (BBCH 37) ošetrenie vykonávajte v dávke 1,0 l/ha.

Pšenica ozimná, pšenica jarná:

Proti listovým a klasovým chorobám aplikujte preventívne alebo čo najskôr po zistení počiatočných príznakov choroby, od štádia, kedy je plodina na začiatku predlžovania stebla (vrchol klasu je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom - BBCH 30) až do štádia konca klasenia (BBCH 59).

Jačmeň ozimný, jačmeň jarný:

Ošetrenie vykonajte pri zistení prvých príznakov choroby od začiatku steblovania do začiatku klasenia (BBCH 30-51).

Prípravok Rombus® Power nie je určený na leteckú aplikáciu!

Aplikujte iba pozemne schválenými postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Ošetrenie sa nesmie vykonávať pri teplotách nad 25 °C a za intenzívneho slnečného žiarenia. Dážď 1 hodinu po aplikácii nemá negatívny vplyv na účinnosť prípravku. Zabráňte kontaminácii vôd prípravkom!