Vendetta®

Postrekový listový fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej a alternáriovej škvrnitosti zemiakov.

Účinné látky:

fluazinam 375 g/l, azoxystrobin 150 g/l

Balenie:

0,5 l HDPE fľaša

Pôsobenie:

VENDETTA® je systémový listový fungicíd, ktorý obsahuje dve účinné látky. Účinná látka fluazinam patrí medzi látky ovplyvňujúce dýchanie na úrovni oxidatívnej fosforylácie. Pôsobí ako viacmiestny inhibítor, ktorý narúša proces tvorby energie v hubách. Fluazinam vytvára na povrchu listov ochranný fungicídny film, ktorý bráni klíčeniu spór na povrchu listov a stoniek. Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny metoxyakrylátov. Mechanizmus jej účinku spočíva v inhibícií transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií, čím inhibuje klíčenie spór a rast mycélia. Má systémové a translaminárne vlastností. Účinkuje predovšetkým preventívne, preto musí byť použitý pred alebo na začiatku infekcie. Azoxystrobin poskytuje rastline nielen dlhodobú fungicídnu ochranu, ale zvyšuje aj aktivitu antistresového enzýmu v rastlinách, čo je veľmi dôležité z hľadiska výšky a kvality úrody. Zmes týchto dvoch účinných látok, ktoré sa navzájom dopĺňajú v rozsahu a spôsobe účinku poskytuje ošetrovaným rastlinám dlhodobú a spoľahlivú ochranu pred cieľovými hubovými patogénmi.
Prípravok VENDETTA® má výrazné antisporulačné účinky, pretože veľmi účinne bráni tvorbe zoospór. Ochranný film, ktorý sa po aplikácii prípravku vytvorí na povrchu pôdy, bráni prieniku zoospór k hľuzám a tak zabezpečuje najvyšší stupeň ochrany hľúz pred infekciou plesňou zemiakovou.

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
zemiak pleseň zemiaková, alternáriová
škvrnitosť zemiakov
0,5 l 7 dní

Dávkovanie a aplikácia:

Prípravok aplikujte preventívne, ak sú priaznivé klimatické a poveternostné podmienky pre rozvoj choroby, od rastovej fázy začiatku vývinu bočných výhonkov (BBCH 20). V prípade, ak nie sú priaznivé poveternostné podmienky na šírenie choroby, prvé ošetrenie vykonajte preventívne – pred nástupom infekcie plesne zemiakovej – najneskôr pred úplným zapojením porastu (BBCH 39).

Prípravok VENDETTA® je možné použiť kedykoľvek v priebehu vegetácie, pričom je nutné dodržať maximálny počet aplikácii v danom roku a minimálny časový interval medzi aplikáciami. Veľmi vhodné je jeho použitie v druhej polovici sezóny a pre záverečné ošetrenie. Antisporulačný účinok prípravku zabezpečuje dlhodobú ochranu hľúz pred infekciou plesňou a zlepšuje skladovateľnosť zemiakov.

Dávka vody: 200 – 500 l/ha
Maximálny počet aplikácií v plodine: 3x.
Interval medzi aplikáciami: 7 dní.

Prípravok VENDETTA® účinne pôsobí tiež proti vločkovitosti zemiakov spôsobenej koreňomorkou zemiakovou (Rhizoctonia solani) a koletotrichovému vädnutiu zemiakov (Colletotrichum spp.). Ma tiež akaricídny účinok proti roztočom.

Vplyv na úrodu, na následné, náhradné a susediace plodiny

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv na kvalitu úrody, na následné a náhradné plodiny.
Vplyv na susediace plodiny: Niektoré odrody jabĺk sú vysoko citlivé na azoxystrobin. Preto je potrebné zabezpečiť, aby sa VENDETTA® neaplikovala na miestach, kde je riziko zasiahnutia susediacich jabloní. Postrekové zariadenie, s ktorým sa aplikoval tento prípravok sa nesmie použiť na ošetrenie jabloní.

NÁŠ TIP PRE VÁS

Spojte záverečné fungicídne ošetrenie zemiakov prípravkom Vendetta® (0,5 l/ha) s desikáciou zemiakovej vňate v tank-mix kombinácii s prípravkom Spotlight® Plus (0,6 l/ha)!