Nero®

Postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej.

Účinné látky:

24 g/l clomazone, 400 g/l pethoxamid

Balenie:

10 l HDPE kanister

Prípravok Nero® je určený na preemergentné ošetrenie repky ozimnej proti jednoročným trávam a dvojklíčnolistovým burinám. Tvorený je kombináciou dvoch účinných látok - pethoxamid a clomazone.

Pôsobenie:

Účinná látka pethoxamid patrí do chemickej skupiny chloroacetamidov, ktorá do rastlín preniká cez korene, hypokotyl a klíčne listy mladých rastlín. Spôsob účinku je čiastočne systémový. Pethoxamid inhibuje delenie buniek a tvorbu lipidov, čím zabraňuje vzchádzaniu burín. Reziduálna účinnosť proti neskôr vzchádzajúcim burinám trvá niekoľko týždňov po aplikácii prípravku. Účinná látka clomazone patrí do chemickej skupiny isoxazolidinone a do rastlín preniká cez korene, následne je rozvádzaná do ostatných pletív; v rastlinných bunkách potom dochádza k inhibícii biosyntézy prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Listy citlivých burín alebo klíčiace buriny ošetrené prípravkom sú vybielené. Predpokladom dobrej účinnosti prípravku je dostatočná pôdna vlhkosť a dobre pripravený povrch pôdy s drobnohrudkovitou štruktúrou, bez pozberových zvyškov z predchádzajúcej plodiny. Bezprostredne po aplikácii prípravku nesmie byť herbicídny film narušený spracovaním pôdy alebo prudkými zrážkami. Pôsobenie prípravku, pri aplikácii na vysušený povrch pôdy, nastupuje až po následných zrážkach (ideálne 20 mm za 14 dní). Možné zníženie účinnosti je pri vzchádzaní trávovitých burín z hlbších pôdnych vrstiev a na vysušenej pôde. Taktiež aj na pôdach s vysokým obsahom humusu (cez 3%) sa účinná látka viaže na organické pôdne častice. Prípravok nie je možné použiť na piesočnatých pôdach a obsahom humusu pod 1%.

Spektrum účinnosti:

Citlivé buriny:

metlička obyčajná, lipnica ročná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, hluchavky, rumančeky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, úhorník liečivý, peniažtek roľný, veroniky

Menej citlivé buriny:

mak vlčí

Registrované použitie:

Plodina Účel použitia Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
repka ozimná dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 3 l AT PRE

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1×.

Obmedzenie: aplikujte 1× (t.j. 1200 g/ha účinnej látky pethoxamid a 72 g/ha účinnej látky clomazone) za 2 roky na tom istom pozemku.

Repku ozimnú ošetrite preemergentne (po sejbe pred vzídením plodiny aj burín), najneskôr do 3 dní po zasiatí plodiny. Aplikujte za bezvetria a pri nízkom prevádzkovom tlaku. Nastavte minimálnu výšku postrekovacieho zariadenia (ramená a trysky postrekovača) nad povrchom ošetrovanej pôdy, dbajte na to aby nedochádzalo k vychyľovaniu či kmitaniu postrekovacieho ramena, zaistite rovnomerné pokrytie plochy postrekom. Aplikujte na jemne skyprenú pôdu bez hrúd, s vlhkým a zarovnaným sejbovým lôžkom. Sypké a hrudkovité osevné plochy je pred aplikáciou potrebné spevniť valcovaním alebo inou kultiváciou. Pre zaistenie primeranej bezpečnosti plodiny musí byť semeno prekryté vrstvou pôdy s hrúbkou aspoň 20 mm. V prípade priameho výsevu bez orby musia byť pred aplikáciou riadky prekryté bránením v priečnom smere.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Po repke ozimnej ošetrenej prípravkom Nero® v rámci zvyčajného osevného postupu je možné vysiať akúkoľvek následnú plodinu. Ako náhradná plodina pri zaoraní repky, môže byť v tú istú jeseň vysiata repka ozimná a po 6 týždňoch pšenica ozimná. Výsevnú dávku pšenice ozimnej je potrebné zvýšiť - pred vysiatím pšenice odporúčame orbu do hĺbky 15 cm. Ako náhradná plodina pri zaoraní repky po prezimovaní môže byť v jarnom období vysiata repka jarná, kukurica, slnečnica, zemiaky, fazuľa, hrach, lupina, ďatelina. Jačmeň jarný, pšenicu jarnú, ovos, mätonoh a repu cukrovú možno vysievať po dodatočnej 15 cm hlbokej orbe. Prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty, pozemky s výsevom inej plodiny a ani pozemky určené na sejbu! Ponechajte 5 m ochrannú zónu od susediacich plodín a necieľových oblastí.