Refine® 50 SX

Postrekový selektívny herbicíd vo forme mikrogranulátu rozpustného vo vode na postemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v kukurici, sóji, lucerne, na lúkach a pasienkoch.

Účinné látky:

500 g/kg thifensulfuron methyl

Balenie:

90 g (200 ml HDPE fľaša)

Pôsobenie:

Refine® 50 SX je herbicíd so systémovým účinkom (ALS inhibítor) prijímaný predovšetkým listami rastlín. Príjem koreňmi je obmedzený na dobu 2-3 týždňov v dôsledku krátkeho reziduálneho pôsobenia v pôde. Refine® 50 SX zastavuje veľmi rýchlo rast citlivých burín. Typické príznaky poškodenia sú viditeľné až za 3-10 dní po ošetrení v závislosti na podmienkach rastu a citlivosti burín. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporujú účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskorujú účinok.

Spektrum účinnosti:

Účinkuje spoľahlivo

loboda konáristá, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), kapsička pastierska, reďkev ohnicová, mrlíky (biely, hybridný), konopnica, rumany, pohánkovec ovíjavý, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), štiavce (kučeravý, okrúhlolistý), štiavy, rumančeky, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, horčica roľná, hviezdica.

Registrované použitie:

Plodina Účel použitia Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
kukurica dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec 22,5 g + 0,1 % AT (TM) Trend 90
kukurica dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec 22,5 g + (0,1 l) AT (TM) Silwet L-77
kukurica dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy 15 g + (30-60 g)1 + (0,1 %)2 AT (TM)1 Titus 25 WG, (TM)2 Trend 90
kukurica dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy 15 g + (30-60 g)1 + (0,1 l)2 AT (TM)1 Titus 25 WG, (TM)2 Silwet L-77
sója dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec 12 g + (0,1 %) AT (TM) Trend 90
sója dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec 12 g + (0,1 l) AT (TM) Silwet L-77
lucerna dvojklíčnolistové buriny, štiavy, štiavce 15-30 g + (0,1 %) 90 (TM) Trend 90
lucerna dvojklíčnolistové buriny, štiavy, štiavce 15-30 g + (0,1 l) 90 (TM) Silwet L-77
lúky a pasienky dvojklíčnolistové buriny, štiavy, štiavce 15-30 g + (0,1 l) 14 (TM) Trend 90
lucerna dvojklíčnolistové buriny, štiavy, štiavce 15-30 g + (0,1 l) 14 (TM) Silwet L-77

Dávkovanie a aplikácia:

Kukurica:

Obsah jedného balenia (t.j. 90 g thifensulfuron methylu 50 % SG) je určený na ošetrenie 4 ha (t.j. ekvivalent 22.5 g Refine® 50 SX l/ha) alebo na 6 ha kukurice (t.j. ekvivalent 15 g Refine® 50 SX l/ha).

Lucerna:

Obsah jedného balenia (t.j. 90 g thifensulfuron methylu 50 % SG) je určený na ošetrenie 4-6 ha lucerny (t.j. ekvivalent 10-15 g Refine® 50 SX l/ha). Lucernu ošetrujte prípravkom Refine® 50 SX v dávke 15-30 g/ha so zmáčadlom Trend® 90 V ČASE VEGETAČNÉHO POKOJA na jeseň po kosbe, alebo skoro na jar. Aplikácia prípravku je v tomto období spoľahlivo účinná proti pastierskej kapsičke, peniažteku roľnému, hviezdici prostrednej, horčiakom, štiavom, pohánkovcu ovíjavému a iným burinám.

Sója:

V sóji aplikujte Refine® 50 SX postemergentne vo fáze BBCH 12 - 14 , buriny by mali byť vo vývojovej fáze 2-4 pravých listov. Posledná možná aplikácia prípravku je pred začiatkom kvitnutia sóje.

Lúky a pasienky:

Jedno balenie Refine® 50 SX (t.j. 90 g thifensulfuron methylu 50 % SG) použite na ošetrenie 3-6 ha na vyrastené štiavy a štiavce od vytvorenie ružice do výšky byle 20-30 cm vždy pred kvetom! Vyššiu dávku použite pri väčšom výskyte burín. Lepší účinok dosiahnete pri jesennej aplikácii.

Upozornenie:

Prípravok Refine® 50 SX neodporúčame miešať do kombinácií s prípravkami zo skupiny organofosfátov. Pri ich aplikácii je potrebné dodržať odstup minimálne 14 dní pred alebo po aplikácii Refine® 50 SX.

Neodporúčame miešať Refine® 50 SX s prípravkami na báze MCPA!

Aplikujte iba na suché buriny, t.j. nie bezprostredne po daždi alebo za rosy. Dážď 2-3 hodiny po aplikácii môže znížiť účinok (príjem listami).

Ďatelina biela je po aplikácii Refine® 50 SX dočasne potlačená v raste, počas vegetácie však regeneruje.

Špeciálne odporúčania pre použitie prípravku Refine® 50 SX v sóji

Refine® 50 SX použite proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v sóji postemergentne v čase od vyvinutého prvého trojlístka až do začiatku kvitnutia sóje. Buriny by mali byť vo fáze intenzívneho rastu od klíčnych listov do max. 4 pravých listov. Pre úspešnosť herbicídneho zásahu je kľúčové zohľadnenie fázy vývoja jednotlivých burín. Abutilon Theophrastov vyžaduje aplikáciu Refine® 50 SX vo fáze 2-4 pravých listov, mrlík biely vo fáze 2-6 pravých listov, ambrózia palinolistá vo fáze 2-4 pravých listov, láskavce vo fáze 2-6 pravých listov a voškovník vo fáze 2-4 pravých listov.

V prípade zvlášť silného tlaku burín aplikujte Refine® 50 SX aj druhýkrát a to 10 dní po prvej aplikácii. V prípade silného tlaku durmanov, voškovníka a výmrvu slnečnice skráťte interval medzi 1. a 2. ošetrením prípravkom Refine® 50 SX na 3 - 4 dni. Neodporúčame tank-mix aplikáciu prípravku Refine® 50 SX s graminicídmi!

Na neskôr vzchádzajúce vlny trávovitých burín, hlavne ježatiek a mohárov aplikujte graminicíd (napr. Gramin v dávke 1 - 1,5 l/ha). Aplikáciu graminicídu vykonajte cca 3 dni po prvej aplikácii Refine® 50 SX. V prípade aplikácie graminicídu pred prípravkom Refine® 50 SX, dodržte interval interval medzi ošetreniami min. 7 dní.

Porasty sóje neošetrujte v čase rosy, mokré, mechanicky, alebo inak poškodené. Po daždi aplikujte prípravky na ochranu rastlín až po 2-3 dňoch. Neaplikujte v sóji prípravky na ochranu rastlín pri teplote vzduchu pod +12 °C a nad +25 °C. Po aplikácii prípravkov na ochranu rastlín v sóji nevykonávajte mechanické zásahy v poraste po dobu min. 7 dní.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Prípravok použitý podľa návodu na použitie nemá nežiadúce škodlivé účinky na rastliny.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok s obsahom účinnej látky na báze ALS inhibítorov (HRAC skupina B, sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na rovnakom poli po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

Vplyv na úrodu

Pri použití v súlade s návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Vzhľadom na krátke reziduálne pôsobenie v pôde je možné pestovať v tom istom roku po aplikácii herbicídu Refine® 50 SX akúkoľvek plodinu bez obmedzenia.

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev, alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

Aplikácia Refine® 50 SX v súlade s návodom na použitie nemá negatívny vplyv na  užitočné a iné necieľové organizmy.