Biplay® SX + Starane Forte®

Komerčný set cenovo zvýhodnených herbicídnych prípravkov vo forme vodorozpustných granúl a emulgovateľného koncentrátu na ošetrenie obilnín bez podsevu proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín vrátane rumanov, lipkavca a pichliača roľného.

Účinné látky:

222 g/kg tribenuron-methyl, 111 g/kg metsulfuron-methyl + 333 g/kg fluroxypyr

Balenie:

Biplay® SX 600 g + Starane® Forte 5 l

Pôsobenie:

Tribenuron-methyl a metsulfuron-methyl sú sulfonylmočoviny so systémovým účinkom pôsobiace ako blokátory enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS), ktorý je nepostrádateľný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín (leucín, isoleucín a valín) v rastline. Veľmi rýchlo zastavujú rast citlivých burín s typickými príznakmi ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) do 3-10 dní po aplikácii. Fluroxypyr preniká do rastlín cez listy a účinná látka je rýchlo translokovaná. Účinok fluroxypyru na burine sa prejaví už za niekoľko hodín po aplikácii. Celkové prejavy účinku oboch prípravkov (deformácie rastových vrcholov, vybielenie, skrúcanie stoniek, deformácie listov a celých rastlín) sa prejavia už po 2 dňoch. V sete týchto 2 prípravkov je jedinečný synergizmus kombinácie 3 účinných látok (navyšovanie účinnosti – power effect) a postupné dopĺňanie pôsobenia účinných látok (káskádový efekt).

Spektrum účinnosti:

Účinkuje spoľahlivo

lipkavec obyčajný, pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, stavikrv vtáčí, nezábudka roľná, štiavce, kapsička pastierska, reďkev ohnica, horčica roľná, mrlík biely, hluchavka purpurová, mak vlčí, horčiak štiavolistý, peniažtek roľný, parumanček nevoňavý, veronika perzská, láskavce, výmrv repky, výmrv slnečnice, zemedým lekársky, fialka roľná, viky, úhorník liečivý, kolenec roľný, ambrózia palinolistá.

Účinkuje dobre

pohánkovec ovíjavý (viac ako 4 listy), mrlík mnohoplodý (viac ako 6 listov), veronika brečtanolistá, vesnovka obyčajná, vesnovka brečtanolistá (viac ako 5 listov).

Doporučené použitie - Balíček Biplay® SX (600 g) + Starane Forte® (5 l) - TM aplikácia

Plodina Dávka prípravku Biplay® SX na ha Dávka prípravku Starane Forte® na ha ošetrená plocha z 1 balíčka Poznámka
ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ozimná raž, tritikale 40 g 0,3 l 15 ha jar
jarná pšenica, jarný jačmeň, ovos 30 g 0,22 l 20 ha do 2 párov pravých listov burín

Dávkovanie a aplikácia:

Termín aplikácie: od 2. listu obilniny do objavenia vlajkového listu, max 1x za vegetáciu. Balíček Biplay® SX + Starane Forte® aplikujte v čase najväčšej citlivosti burín v ich počiatočnom raste, najlepšie do 2(4) párov pravých listov burín. Pri vyššom výskyte pichliača a mrlíkov je potrebné aplikovať min 40 g/ha prípravku Biplay® SX. Maximálna dávka prípravku Biplay® SX je 45 g/ha. Biplay® SX + Starane Forte® je možné aplikovať v TM zmesi s DAM 390, ktorý zvyšuje celkový herbicídny účinok aj bez pridania zmáčadla Trend® 90. Starane Forte® ničí lipkavec obyčajný vo všetkých jeho rastových fázach - pri vyššom výskyte a počte vytvorených praslenov lipkavca použite vyššiu dávku prípravku. Zmáčadlo Trend® 90 (0,1 %) je potrebné pridávať len pri sólovom použití jedného z dvojice prípravkov v balíčku. Odporúčané množstvo vody: 200 – 300 l/ha.

  Biplay® SX + Starane Forte® - ideálne riešenie na takto zaburinený porast obilnín

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Po jarnej spoločnej aplikácii obidvoch herbicídov je na jeseň toho roku možné zaradiť do osevu len ozimnú obilninu, ozimnú repku alebo trávy. V ďalšom roku po ošetrení nie je žiadne obmedzenie na voľbu následnej plodiny. V prípade nutnosti zaorania ošetreného porastu obilniny je možné do uplynutia 3 mesiacov po ošetrení na jeseň zasiať pšenicu a jačmeň, v prípade zaorania na jar len obilninu.

Susediace plodiny: Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty. Použitie v množiteľských porastoch konzultujte s dodávateľmi osív určených na množenie.