Circuit SYNCTEC

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodou riediteľnej suspenzie kapsúl, určený na preemergentné ošetrenie repky ozimnej a repky jarnej proti jednoročným trávam a dvojklíčnolisto­vým burinám.

Účinné látky:

40 g/l clomazone, 300 g/l metazachlor

Balenie:

5 l HDPE kanister

Pôsobenie:

Účinná látka clomazone preniká do rastlín koreňmi a pri citlivých druhoch inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Účinná látka metazachlor sa do rastliny dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaná klíčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred vyklíčením alebo krátko po vyklíčení. Vďaka obom účinným látkam pôsobiacim medzi sebou synergicky sa prípravok vyznačuje vysokou účinnosťou voči širokému spektru burín. Prípravok vykazuje výbornú selektivitu k repke. Pôdna vlhkosť a zrážky zvyšujú účinnosť prípravku.

Spektrum účinnosti:

Účinkuje spoľahlivo

metlička obyčajná, kapsička pastierska, mrlík biely, lipkavec obyčajný, rumančeky, nezábudka, lipnica ročná, mlieč zelinný, hviezdica prostredná, starček obyčajný, nevädza poľná.

Účinkuje dobre

psiarka roľná, mak vlčí

Odolné

pichliač roľný, pupenec roľný, pýr plazivý

Odporúčania pre aplikáciu:

Circuit SYNCTEC aplikujte v repke ozimnej čo najskôr po sejbe preemergentne, najlepšie do 3 dní po založení porastu a pred vzídením repky (BBCH 00 – 07). Osivo repky pri sejbe má byť v pôde v hĺbke 2 cm. Pre zabezpečenie správneho účinku má mať pôda jemnú, drobnohrudkovitú štruktúru bez nerovností a hrúd. Po ošetrení prípravkom zasiaty porast nevalcujte a do 3 týždňov po sejbe nezavlažujte. Po ošetrení môže dôjsť, najmä na ľahších pôdach, či po nadmerných dažďových zrážkach k príznakom zosvetlenia, zožltnutia alebo vybielenia okrajových častí listov, ktoré sú však prechodného charakteru a nemajú vplyv na ďalší rast a úrodu repky.

Optimálna dávka vody je 200-400 l/ha.

Na ťažších pôdach a pri predpokladanom silnejšom tlaku vzchádzajúcich burín použite vyššiu dávku vody.

Maximálny počet ošetrení: 1× za 3 roky na tom istom pozemku

Prípravok nie je vhodné používať na extrémne ľahkých pôdach. Pri ošetrení na jar nie je pri výbere následných plodín vysievaných v jeseni alebo na jar v ďalšom roku žiadne obmedzenie. Následné plodiny vysievame po spracovaní pôdy aspoň do 15 cm hĺbky.


Následné plodiny

Po zbere repky v bežnom termíne a po orbe do hĺbky min. 15 cm môžu byť ako následné plodiny vysiate: obilniny, repa cukrová, kvaka, hrach, bôb, zemiaky, ľan, kukurica a repka.

Náhradné plodiny

Po predčasnom zaoraní repky ozimnej na jeseň: po orbe do hĺbky min. 25 cm je možné ešte na jeseň s odstupom min. 6 týždňov od aplikácie prípravku vysiať jačmeň ozimný, alebo pšenicu ozimnú, s výnimkou pšenice tvrdej. Po predčasnom zaoraní repky ozimnej na jar: po orbe do hĺbky minimálne 25 cm možno pestovať jarné obilniny (okrem pšenice tvrdej), repku jarnú, hrach, kukuricu, cukrovú repu, ľan siaty alebo zemiaky. Pri jarných obilninách, kukurici a zemiakoch sa odporúča siať a vysádzať tieto plodiny min. 7 mesiacov od aplikácie prípravku Circuit SYNCTEC.

Registrované použitie:

Plodina Účel použitia Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
repka ozimná jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny 2,5 l/ha AT
repka jarná jednoročné dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 2 – 2,5 l/ha AT

Pokyny pre aplikáciu v repke jarnej

Dávka vody: 200 – 400 l/ha. Maximálny počet ošetrení: 1 × za 3 roky na tom istom pozemku. Prípravok aplikujte hneď po sejbe alebo v priebehu nasledujúcich troch dní, v každom prípade však pred vyklíčením repky (BBCH 00-07) aj burín. Ostatné pokyny pre aplikáciu sú rovnaké ako v prípade repky ozimnej. Prípravok nemá negatívny vplyv na výšku a kvalitu úrody, ak sa aplikuje v súlade s etiketou.

SYNCTEC TECHNOLÓGIA

Prípravok CIRCUIT SYNCTEC je vyrobený SYNCTEC technológiou, t.j. micro-encapsulovou technológiou umožňujúcou efektívnejší nástup účinku clomazonu po uvoľnení z mikrokapsuly