Gramin®

Postrekový herbicídny selektívny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu, určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitým burinám v poľnohospodárskych plodinách.

Účinné látky:

D - (+) quizalofop-ethyl 50 g/l

Balenie:

5 l HDPE kanister

Pôsobenie:

Gramin je systémový herbicíd, ktorého účinná látka je prijímaná povrchom listov a následne rozvádzaná do celej rastliny, vrátane koreňovej sústavy. Účinná látka sa hromadí v kolienkach a podzemkoch a ničí meristematické pletivá burín. Gramin je vysoko selektívny graminicíd určený na ničenie širokého spektra jednoročných a trvácich trávovitých burín v širokolistových kultúrach. Účinok sa prejaví po 7-14 dňoch, v nepriaznivých podmienkach (sucho, chlad) najneskôr do 21 dní.

Spektrum účinnosti:

Účinkuje spoľahlivo

moháre, cirok alepský, ježatka kuria, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, metlička obyčajná, ovos hluchý, prstnatec obyčajný, prstovka krvavá, psiarka roľná, pýr plazivý, výmrv obilnín.

Upozornenie:

PRÍPRAVOK SA NESMIE MIEŠAŤ S PRÍPRAVKAMI: 1. na báze fenoxykyselín (úč. l. MCPA, 2,4-D, dicamba,…),
2. s úč. l. bentazon,
3. so síranom amónnym!

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávkovanie na ha Ochr. doba Poznámka
repa cukrová, repa kŕmna jednoročné trávy 1,0 – 1,5 l 60
pýr 2,5 – 3,0 l
1,5 l (2x) DA
repka ozimná výmrv obilnín 0,75 l 110 skorá jeseň
jednoročné trávy
a výmrv obilnín
1,0 – 1,5 l
pýr 2,5 – 3,0 l jeseň
2 l jar
zemiak jednoročné trávy 1 - 1,5 l 45
slnečnica jednoročné trávy 1,0 – 1,5 l 90
pýr 2,5 – 3,0 l
ľan jednoročné trávy 1,0 – 1,5 l 90
pýr 2,5 – 3,0 l
hrach jednoročné trávy 1,0 – 1,5 l 42 na zrno
pýr 2,5 – 3,0 l
jednoročné trávy 1,0 – 1,5 l 42 konzervárenský
pýr 2,5 – 3,0 l
bôb jednoročné trávy 1,0 – 1,5 l 45 na zrno
šošovica pýr 2,5 – 3,0 l 45 na zrno
fazuľa jednoročné trávy 1,0 – 1,5 l 45 struková
pýr 2,5 – 3,0 l
sója jednoročné trávy 1,0 – 1,5 l 90
pýr 2,5 – 3,0 l
rajčiak jednoročné trávy 1,0 – 1,5 l 21
pýr 2,5 – 3,0 l
mrkva, petržlen, cibuľa jednoročné trávy 1,0 – 1,5 l 40 semenné porasty
pýr 3,0 l
kostrava červená trávovité buriny 1,0 l AT semenné porasty
mak jednoročné trávy 1,0 - 1,5 l 100
lucerna, ďatelina lúčna,
plazivá a purpurová
jednoročné trávy 1,0 – 1,5 l
pýr 2 - 2,5 l

Pokyny pre aplikáciu

Prípravok už obsahuje zmáčadlo, preto nie je potrebné pridávať ďalšie. Odporúčaná dávka vody je 200 – 500 l. Za podmienok sucha a vysokých teplôt a pri veľkej biomase odporúčame použiť hornú hranicu dávky vody.