F&N Agro Slovensko je dcérska spoločnosť rakúskej spoločnosti Nufarm GmbH & Co. KG (ďalej len Nufarm) a holandskej spoločnosti FMC Chemicals Netherlands B.V. (ďalej len FMC). Zaoberá sa distribúciou a servisom agrochemických prípravkov na ochranu a výživu rastlín na území Slovenskej republiky.

Spoločnosť F&N Agro Slovensko bola založená v roku 1997, kedy sa pretransformovala zo spoločnosti Agrolinz Slovensko, s.r.o., ktorá pôsobila na trhu s pesticídmi a hnojivami pre poľnohospodársku prvovýrobu od roku 1993.
Spoločnosť F&N Agro Slovensko je výhradný zástupca pre distribúciu a predaj prípravkov na ochranu rastlín spoločností Nufarm a FMC. V obchodnom registri je uvedený predmet činnosti spoločnosti: sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti a výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov - agrochemikálií. Uvedené prípravky sú registrované Ústredným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.