Informácie pre skladovanie a prípad požiaru podľa bezpečnostných listov a skúšok PTCH


IDPrípravok Skupenstvo
pri 20°C
Farba Teplota
skladovania
Teplota
vzplanutia
Teplota vznietenia
pevnej látky
1Aurora 40 WGpevné (granule)svetlá až tmavohnedá +5°C až +30°C
sucho
--
2Clinickvapalinajantárová až
svetlo hnedá
+5°C až +30°Cnie je horľ.-
3Command 36 CSkvapalinahnedá +5°C až +30°C 98°C-
4Cuproxat SCkvapalinazelenomodrá+5°C až +35°C--
5Champion 50 WPprášokmodrá+5°C až +30°C--
6Dicopur Dkvapalinasvetlo žltá+5°C až +35°C>110°C-
7Dicopur M 750kvapalinahnedá+5°C až +30°C>110°C-
8Fury 10 EWkvapalinažlto hnedá,
béžová
+5°C až +30°C>93°C-
9Graminkvapalinahnedastá+5°C až +30°C52°C-
10Kaiso Sorbiepevné granulesvetlo hnedá+5°C až +30°C>400°C-
11Lentipur 500 FWkvapalinabiela+5°C až +30°C>100°C-
12Opticakvapalinasvetlá, hnedá+5°C až +30°Cnie je horľ.-
13Pellacolkvapalinahnedá+5°C až +35°C--
14Pikepevné (granule)hnedá+5°C až +30°Cnie je horľ.-
15Quizkvapalinabelavá+5°C až +20°C--
16Spodnam DCkvapalinašedá až ružová+5°C až +35°C>100°C-
17Stabilan 750 SLkvapalinasvetlo žltá+5°C až +30°C--
18Zeagran 340 SEkvapalinabiela+5°C až +30°C>100°C-

ID Samovznietenie Hranica
výbušnosti
Trieda horľavosti
kvapalín
Uvoľnovanie nebezpečných
rozkladných produktov pri horení
Použitie izolačného
dýchacieho prístroja
(uzavr. priestor)
1---COx, NOx, HCl, HFáno
2-nie je výbušnýnehorľaváNOx, COx, P2O5áno
3392°C-IIIHCl, Cl2, COx, NOxáno
4---SO2áno
5---COxáno
6--nehorľaváHCl, Cl2, CO, NOxáno
7--nehorľaváHCl, Cl2, CO, NOxáno
8--IIICO, CO2, HCl, Cl2, HCNáno
9440°Cnie je výbušnýIIhorľavé plynyáno
10---NOx, COx, HCN, HF, Cl2áno
11--nehorľaváHCl, Cl2, CO, NOxáno
12--nehorľaváplodiny horenia CO2, NOx, HCl, COáno
13--nehorľaváCOx, NOx, SO2áno
14---COx, NOx, SO2áno
15--nehorľaváCO, HCl, NOx,áno
16268°C-nehorľaváNOx, COxáno
17---HCl, Cl2, CO, NOxáno
18--nehorľaváCO, NOx, BR2, HBráno


ADR
Skladovanie
KBÚ

Akcie + Balíčky
KYLEO
KYLEO » » viac info


CETUS
CETUS » » viac info