Command 36 CS

COMMAND 36 CS (clomazone 360 g/l) je preemergentný pôdny systémovo pôsobiaci herbicíd proti dvojklíčnolistovým burinám a niektorým jednoročným trávam. Inovovaná formulácia CS (suspenzia kapsulí) zabezpečuje aplikáciu vyššieho množstva účinnej látky na ha a redukciu volatility (nestálosti) v porovnaní s pôvodnou formuláciou a registráciou prípravku. Následkom toho je zvýšenie účinnosti na buriny. Aj vďaka neprítomnosti organických rozpúšťadiel sa COMMAND 36 CS vyznačuje vysokou selektivitou k maku, čo je obzvlášť dôležité pre zabezpečenie optimálneho počtu jedincov a požadovaného kondičného stavu porastu. Aplikáciu vykonávame PRE, max do 3 dní po sejbe s použitím 200-400 l vody na hektár.

Minoritná registrácia do maku siateho

Plodina Škodlivý činiteľ Dávkovanie Ochr. doba Poznámka
mak siaty dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,2 - 0,25 l/ha AT PRE: do 3 dní po sejbe
mak siaty jedno- a dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,2 + (1,2 - 1,3) l/ha AT PRE (TM) s Lentipur 500 FW


Na ľahších pôdach použite spodnú hranicu dávkovania

Ďalšia odporúčaná kombinácia do maku

Plodina Škodlivý činiteľ Dávkovanie Ochr. doba Poznámka
mak siaty jedno- a dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,2 + (0,25) l/ha AT PRE (TM) s Callisto 480