Spodnam® DC

Spodnam® DC je postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na zníženie predzberových a zberových strát v obilninách, repke ozimnej, repke jarnej, hrachu a semenných porastoch karfiolu.

Účinné látky:

oligomerizačné produkty beta-pinénu 555,4 g/l

Balenie:

10 l

Pôsobenie:

Spodnam DC aplikovaný na rastliny pôsobením vzduchu polymerizuje a vytvára polopriepustnú membránu, ktorá umožňuje vysychanie šešulí alebo strukov a ich prirodzené dozrievanie, ale neprepustí vodu opačným smerom, to znamená späť do rastliny. Spodnam DC patrí do kategórie nadstavbových prípravkov. Zabraňuje tiež opakovanému zvlhčovaniu a vysychaniu šešulí či strukov (zrážky, rosa a pod.), ktoré zapríčiňujú ich pukanie. Pri jeho správnom pužití sa vplyv poveternostných podmienok na pukanie šešulí (strukov) podstatne znižuje.

Dávkovanie a aplikácia:

 • Repka ozimná, repka jarná
  prípravok aplikujte v dobe, keď 50 % šešúľ mení farbu z tmavozelenej na svetlozelenú, t.j. asi 3 – 4 týždne pred predpokladaným zberom. Najneskorší termín ošetrenia je vtedy, keď sú šešule žlté, ale sú ešte pružné. Množstvo postrekovej kvapaliny pri leteckej aplikácii je 55 – 70 l/ha. Neošetrovať porasty zaburinené, napadnuté škodcami a hubovými chorobami!
 • Hrach:
  aplikujte v dobe, keď hrach začína dozrievať a semená obsahujú 40 – 50 % vody. Porast je zvyčajne žltý, struky sú svetlo zelené, ešte pružné, semená sú vyvinuté a tuhé.
 • Karfiol (semenné porasty):
  aplikujte na začiatku žltnutia šešúľ. Aby prípravok dokonale pokryl povrch šešúľ, je možné uvedenú dávku pri leteckej aplikácii rozdeliť na polovicu (0,625 l prípravku SPODNAM DC v 20 – 60 l/ha vody) a aplikovať tak, aby sa v predchádzajúcom lete ošetrený pás z polovice prekrýval pri ďalšom lete v protismere, takže porast bude ošetrený dvakrát pri zachovaní povolenej aplikačnej dávky. Pri pozemnej aplikácii je možné urobiť to isté (s polovičnou dávkou prípravku 0,625 l/ha a vody 200 – 250 l/ha) v proti pásoch.
 • Repka ozimná, obilniny:
  aplikujte na prerastené buriny spolu s prípravkom na báze účinnej látky glyphosate 14 dní pred zberom plodiny.

POZOR!!! Nejedná sa o desikáciu, ale o uľahčenie zberu silne zaburinených porastov.


Registrované použitie:

Plodina Účel použitia Dávka l/ha Ochranná doba Poznámka
repka ozimná
repka jarná
obmedzenie predzber.
a zberových strát
1,25 l AT
hrach na zrno obmedzenie predzber.
a zberových strát
1,25 l 21 - 28
karfiol 1,25 l AT semenné porasty
pozemne aj letecky
repka ozimná
a repka jarná
prerastené buriny,
obmedzenie
predzberových a zberových
strát
0,3 l + (3 l) AT TM s povolenými
prípravkami s 360 g/l
úč.l. glyphosate
Predzberová aplikácia
obilniny prerastené buriny 1,25 l + (3 l) AT TM s povolenými
prípravkami s 360 g/l
úč.l. glyphosate
Predzberová aplikácia

*) v registračnom konaní je aj použitie do maku na obmedzenie predzberových a zberových strát a uľahčenie zberu: Spodnam 1,0 l/ha + glyphosat