Nexsuba®

Postrekový insekticíd prírodného pôvodu vo forme suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ochranu kapustovej zeleniny, viniča, jadrovín, rajčiakov, papriky, uhoriek, baklažánu proti húseniciam motýľov (obaľovače), chrobákom a strapkám v skleníkovej výrobe a na ochranu zemiakov proti pásavke zemiakovej.

Účinné látky:

240 g/l spinosad

Balenie:

1 l

Pôsobenie:

Nexsuba® obsahuje účinnú látku spinosad, ktorá je prírodným produktom získaným fermentačnou činnosťou baktérie Saccharopolyspora spinosa, ktorá sa bežne vyskytuje v pôde. Spinosad ako zmes dvoch komponentov (spinosynu A a spinosynu D) sa vyznačuje nízkou toxicitou voči človeku a teplokrvným živočíchom, rýchlym odbúravaním v životnom prostredí a nízkym rizikom akumulácie v telách vodných živočíchov. Nexsuba® pôsobí ako kontaktný a požerový insekticíd. Účinná látka depolarizuje neuróny hmyzu activáciou receptoru acetylcholínu, ktorá sa prejavuje nekontrovateľnými svalovými kontrakciami hmyzu, následnou paralýzou a dochádza k úhynu škodcu.

Príjem účinnej látky nastáva priamym kontaktom s látkou alebo príjmom potravy. Účinok nastáva už po niekoľkých hodinách. Pôsobenie účinnej látky spočíva v ovplyvňovaní aktivity neurónov, Doposiaľ nebola preukázaná rezistencia škodcov voči účinnej látke. Zaschnutý postrek na povrchu ošetrených rastlín nie je nebezpečný pre včely alebo iný užitočný hmyz. Nexsuba® sa vyznačuje vysokou selektivitou voči dravému roztočovi Typhlodromus pyri.


Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
kapusta mlynárik kapustový 0,4 l 3 dni 12 h max. 2x
mora kapustová 0,4 - 0,5 l 3 dni 2x max. 2x
rajčiak, baklažán, paprika, uhorka strapky 0,04 % 3 dni aplikácia v skleníku, max. 2x
zemiaky pásavka zemiaková 0,15 - 0,2 l 7 dní max. 2x
vinič obaľovače 0,2 - 0,4 l 14 dní max. 2×
jabloň obaľovač jablčný 0,6 l 7 dní max. 2×
podkopáčiky 0,6 - 0,8 l 7 dní max. 2×

Pokyny pre aplikáciu

Ošetrovaná plocha nesmie byť v letovej dráhe včiel! Pri aplikácii dbajte, aby v poraste neboli kvitnúce buriny! Je zakázané aplikovať prípravok Nexsuba® v čase letu včiel! Pred aplikáciou sa uistite, že sú vhodné poveternostné podmienky na aplikáciu a technické podmienky aplikácie neohrozia včelstvá.

Zemiak:

V zemiakoch sa Nexsuba® aplikuje v dobe maximálneho liahnutia lariev z vajíčok. Vyššiu dávku použite na larvy vo vyšších larválnych štádiách. Dávka vody 300-500 l/ha. Aplikujte max. 2x za vegetačnú sezónu.

Vinič:

Vo viniči sa Nexsuba® aplikuje proti prvej generácii obaľovačov približne 10 dní po maximálnom nálete zistenom na feromónovom lapáku, prípadne od štádia čiernej hlavičky resp. začiatku liahnutia húseníc. Pre aplikáciu proti prvej generácii sa odporúča dávka 0,3 l/ha v 400-600 l vody. Proti druhej generácii sa aplikuje dávka 0,4 l/ha 5-7 dní po zistení vrcholu náletu, prípadne od štádia čiernej hlavičky až začiatku liahnutia húseníc. Po 7-10 dňoch sa postrek opakuje dávkou 0,3-0,4l/ha. Dosiahnutie rovnomernej pokryvnosti je predpokladom dosiahnutia vysokej účinnosti. Aplikujte max. 2x za vegetačnú sezónu.

Jabloň:

V jabloniach sa Nexsuba® aplikuje proti húseniciam obaľovača jablčného najlepšie vo fáze liahnutia húseníc. Interval medzi ošetreniami je 7-10 dní. Dávka vody musí zabezpečiť dokonalé a rovnomerné pokrytie. Zvyčajne sa používa 200-600 l vody na hektár. Podkopáčikov ošetrujte pri maximálnom nálete do feromónových lapačov. Aplikujte max. 2x za vegetačnú sezónu.

Kapusta:

V kapuste sa Nexsuba® aplikuje proti húseniciam motýľov vždy krátko po ich vyliahnutí. Pri „hlávkovej kapustovej“ zelenine vo fáze BBCH 10-49. Vyššia dávka sa odporúča pri silnejšom výskyte škodcu. Interval medzi ošetreniami je spravidla 10 dní, prípadne podľa liahnutia ďalších lariev. Aplikujte max. 2x za vegetačnú sezónu.

Paprika, rajčiak, baklažán, uhorky:

Paprika, rajčiak, baklažán, uhorky v skleníku ošetrujte na začiatku zistenia škodcu. Večer pred plánovaným postrekom zavrite úliky s čmeliakmi a vyneste ich von zo skleníka. Najskôr po 48 hodinách od aplikácie prípravku je možné úliky opäť umiestniť v skleníku. Aplikačnú dávku 0,04 % použiť v minimálne 500 l vody. Nexsuba® sa aplikuje max. 2x za vegetačnú sezónu. Počas vegetácie sa odporúča používať insekticídy s rôznym spôsobom účinku z dôvodu prevencie pred vznikom rezistencie.

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

Prípravok nie je systémový. Riziko vyplývajúce pre užitočné a iné necielené organizmy pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a spôsobu aplikácie, je stredné.