Nexide® Duo

Komerčný set insekticídnych prípravkov, ktorý sme pripravili ako výhodné riešenie ochrany repky proti stonkovým krytonosom a ďalším škodcom počas celej vegetácie s možnosťou použitia v množstve ďalších plodín.

Účinné látky:

Nexide® - gamma-cyhalothrin 60g/l, Alphamiprid® 20 SP - acetamiprid 200 g/kg (20 % hm.)

Balenie:

Nexide® - 1 l, Alphamiprid® 20 SP - 4x300 g vodorozpustná fólia WSB a potlačené PET/ALU/PE vrecko

Pôsobenie:

Nexide® Duo je primárne určený na ochranu repky ozimnej a repky jarnej pred stonkovými krytonosmi (krytonos repkový, krytonos štvorzubý). Prípravky obsiahnuté v tomto zvýhodnenom sete je však možné použiť taktiež na elimináciu ďalších škodcov repky olejnej ako na jar, tak aj v jesennom období. Oba insekticídy majú okrem repky širokú registráciu aj v ďalších plodinách.

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý organizmus Odporúčané dávkovanie Ošetrená výmera balíkom
repka ozimná, repka jarná krytonos repkový, krytonos štvorzubý, blyskáčik repkový, krytonos šešuľový, byľomor kelový Nexide® 0,08 l/ha, Alphamiprid® 20 SP 100 g/ha 12 ha

Pôsobenie prípravku Nexide®

NEXIDE® je svetlo stabilný pyrethroidný insekticíd, určený proti niektorým druhom žravého a cicavého hmyzu. Pôsobí ako dotykový a požerový jed na dospelých jedincov a larvy škodlivého hmyzu. Vyznačuje sa tiež repelentným účinkom. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli pri aplikácii rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín (predpokladom je použitie dostatočného množstva postrekovej kvapaliny). Pri vysokých teplotách (nad 23°C) účinnosť prípravku klesá.

Návod na použitie Nexide®

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka /ha Ochran. doba
obilniny vošky 0,06 l 28 dní
kohútik modrý, kohútik pestrý, byľomor sedlový 0,08 l 28 dní
hrach voška hrachová 0,06 l 14 dní
zrniarka hrachová 0,06 l 14 dní
repa cukrová voška maková 0,08 l 14 dní
repka jarná, repka ozimná, horčica skočky, piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, blyskáčik repkový, krytonos šešuľový, byľomor kelový 0,08 l 28 dní
voška kapustová 0,06 l 28 dní

Pôsobenie prípravku Alphamiprid® 20 SP

Acetamiprid, účinná látka prípravku Alphamiprid® 20 SP, je systémový širokospektrálny insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant, tj. blokuje nikotínový Ach receptor v postsynaptickej membráne nervového systému živočíšnych škodcov. Prípravok pôsobí systémovo aj translaminárne, prechádza celým profilom listu, v rastline je rozvádzaný akropetálne nahor, do novo narastajúcich listov. Vyniká dlhodobým a vyrovnaným reziduálnym účinkom proti širokému spektru živočíšnych škodcov významných poľnohospodárskych plodín. Alphamiprid® 20 SP je veľmi flexibilný a tolerantný k vyššej teplote v priebehu aplikácie.

Návod na použitie Alphamiprid® 20 SP

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka /ha Ochran. doba Poznámka
zemiak pásavka zemiaková 0,06 kg 14 dní max. 2×
repka ozimná, repka jarná krytonos repkový, krytonos štvorzubý 0,12 kg AT max. 1×
blyskáčik repkový 0,1 kg AT max. 1×
byľomor kelový, krytonos šešuľový 0,15 kg AT max. 1×
jabloň voška skorocelová 0,125 kg 14 dní max. 1×
voška jabloňová 0,1 kg 14 dní max. 1×
rajčiak molica skleníková 0,25 kg 10 dní max. 2×
paprika voška broskyňová 0,1 kg 7 dní max. 2×

Pokyny pre aplikáciu NEXIDE® DUO v repke

Ošetrenie proti krytonosovi repkovému a krytonosovi štvorzubému odporúčame podľa signalizácie alebo na začiatku náletu škodcov do porastu repky (do konca rastovej fázy predlžovania stonky – BBCH 39). Prvé nálety imág týchto škodcov sú skoro na jar, po prvom významnejšom oteplení, kedy je nutné robiť pravidelný monitoring ich prítomnosti v poraste a následne cielene zasiahnuť. Proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte repku podľa signalizácie v čase od začiatku do konca tvorby súkvetia (žltý puk – BBCH 50-59). Ošetrenie proti byľomorovi kelovému a krytonosovi šešuľovému vykonajte v čase plného kvitnutia, najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 63 - 69).

Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky a proti škodcom v čase kvitnutia plodín je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách!