Fury® 10 EW

Kontaktný a požerový insekticídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej - voda, určený na ochranu obilnín, kukurice, repky ozimnej, repky jarnej, zemiakov, hrachu, viniča a lesných drevín proti živočíšnym škodcom.

Účinné látky:

100 g/l zetacypermethrin

Balenie:

1 l HDPE fľaša

Pôsobenie:

Fury® 10 EW je syntetický pyretroid, pôsobiaci ako kontaktný a požerový jed. Nemá systémovú účinnosť a pre zabezpečenie dobrého krycieho účinku je nutné dostatočné množstvo vody.

Odporúčania:

Prípravok Fury® 10 EW aplikujte postrekom pri teplotách do 20°C.
 • Obilniny: proti kohútikom aplikujte prípravok pozemnou aplikáciou v období keď sú vyliahnuté 2/3 lariev. Škodlivosť sa predpokladá pri zistení 8 chrobákov na 1 m2. Proti voškám aplikujte prípravok pri výskyte 3 - 5 vošiek na jeden klas, v čase od konca kvitnutia do začiatku tvorby obilky. Proti prenášačom viróz (vošky) ošetrujte na jeseň v prípade ohrozenia porastov. Obilniny sú najviac citlivé v rastovej fáze 2. – 6. vyvinutého listu (BBCH 12-16). Počet aplikácií pri obilninách je 1 – 2, interval medzi aplikáciami je 14 dní. Dávka vody 200 – 400 l/ha.
 • Kukurica: plošná foliárna aplikácia proti kukuričiarovi koreňovému; ošetrujte podľa signalizácie v rastovom štádiu od vyvinutého 2. listu až do konca vývoja metliny (BBCH 12-59) alebo v rastovom štádiu od ukončenia kvitnutia (BBCH 71 – 87). Odporúčaná dávka vody 200 – 400 l/ha.
  Neaplikujte počas kvitnutia! Počet aplikácií: maximálne 1x počas vegetácie.
  Na zamedzenie výskytu kukuričiara koreňového: nepestujte kukuricu po kukurici.
 • Repka ozimná a repka jarná: proti krytonosovi repkovému a krytonosovi štvorzubému v repke ozimnej a repke jarnej ošetrujte pri nálete do porastu, ak je zistený výskyt v 4 Mörického miskách za 3 dni 25 ks chrobákov.
  Proti krytonosovi šešuľovému a byľomorovi kelovému v repke ošetrujte pri výskyte škodcu vo fáze od žltého púčika do konca kvitnutia (BBCH 59 – 69). Proti krytonosovi šešuľovému, byľomorovi kelovému a blyskáčikovi repkovému aplikujte neskoro večer, až po ukončení denného letu včiel!
  Počet aplikácií: maximálne 1x počas vegetácie.
  Na ochranu repky proti blyskáčikovi aplikujte neskoro večer alebo skoro ráno, v bezletovom čase včiel, v štádiu BBCH 53 – 61 (od fázy kvetných pupeňov viditeľných a vyvýšených do fázy 10% kvetov rozkvitnutých). Počet aplikácií: maximálne 1x počas vegetácie.
  Dávka vody v repke ozimnej a repke jarnej pre všetky použitia: 200 – 400 l/ha.
 • Zemiaky: proti pásavke zemiakovej ošetrujte v čase maximálneho liahnutia (L1-L3) vo fáze BBCH 41 – 65. V oblastiach, kde sa zistil slabší účinok pyretroidov na pásavku zemiakovú, je nutné takéto prípravky aspoň na 1 rok z používania vynechať. Počet aplikácií je 1 – 2, interval medzi aplikáciami 14 dní. Dávka vody 200 – 400 l/ha.
 • Hrach: proti listárikovi ošetrujte od prvého do 9 pravých listov (BBCH 11 – 19). Počet aplikácií je 1 – 2, interval medzi aplikáciami 7 – 14 dní. Dávka vody 200 – 400 l/ha.
 • Vinič: proti obaľovačovi pásovému a obaľovačovi mramorovanému ošetrujte po vrchole náletu do feromónových lapačov, alebo podľa signalizácie (BBCH 53 – 85, tj. od jasne viditeľných zárodkov súkvetí do mäknutia bobúľ). Počet aplikácií je 1 – 2, interval medzi aplikáciami 7 dní. Dávka vody 200 – 500 l/ha.


Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Konc. dávka/ha Ochranná doba Poznámka
obilniny vošky 0,075 l - 0,1 l 28 dní zákaz skrmovania
na zeleno
obilniny kohútiky 0,075 l - 0,1 l 28 dní
kukurica kukuričiar koreňový 0,375 l 56 dní podľa signalizácie
repka ozimná
repka jarná
krytonos šešuľový
krytonos repkový,
krytonos štvorzubý,
byľomor kelový
0,1 – 0,125 l
0,125 l
0,125 l
0,1 – 0,125 l
42 dní zákaz skrmovania
na zeleno
blyskáčik repkový 0,1 l
zemiaky pásavka zemiaková 0,1 l 7 dní
hrach listárik čiarkovaný 0,15 l 7 dní
vinič obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný 0,2 l 14 dní
smrekové kmene lykožrút smrekový
lykožrút smrečinový
a) 0,3 – 0,5 %
b) 0,5 – 0,7 %
AT a) preventívne
b) asanácia 5 - 6 l
zmesi na 1 m3
smrekové
a borovicové
sadenice
tvrdoň smrekový
lykokaz sadenicový
a pňový
0,5 – 0,8 % AT 60 – 80 l zmesi na 1 ha

Použitie prípravku Fury® 10 EW v integrovanej produkcii (IP)

Prípravok Fury®10 EW je povolený v integrovanej produkcii hrachu a zemiakov, ako aj pre poľnohospodárske plodiny, ktoré sú pestované v rámci osevného postupu na ploche zaradenej do podopatrenia integrovaná produkcia v zeleninárstve podľa Vestníka MPRV SR č. 41, čiastky 13 z 22. mája 2019.