Fury 10 EW

Fury 10 EW
Fury postrekový insekticídny prípravok na ochranu proti voškám, kohútikom v obilninách, proti blyskáčikom a krytonosom v repke ozimnej, proti pásavke v zemiakoch.

Účinné látky:

100 g/l zetacypermethrin

Formulácia:

EW typu olej vo vode

Balenie:

1 l

Pôsobenie:

Fury 10 EW je syntetický pyrethroid pôsobiaci ako kontaktný a požerový jed. Nemá systémovú účinnosť a pre zabezpečenie dobrého krycieho účinku je nutné dostatočné množstvo vody.
Larvy blyskáčika repkového
  Larvy blyskáčika repkového
Kohútik
  Kohútik

Odporúčania:

Prípravok Fury 10 EW aplikujte postrekom pri teplotách do 20°C.
  • Obilniny kohútik: - pozemná alebo letecká aplikácia v období keď je vyliahnutých 2/3 lariev. Dávka vody pri leteckej aplikácii 70 l na ha.
  • Obilniny proti voškám: ošetriť v čase od konca kvitnutia do začiatku tvorby obilky pri nebezpečí škodlivého výskytu t.j. 3-5 vošiek na jeden klas. Termín ošetrenia kohútikov, keď je 2/3 lariev vyliahnutých. Škodlivosť sa predpokladá pri zistení 8 chrobákov na 1 m2.
  • Zemiaky: ošetrovať proti pásavke zemiakovej v čase maximálneho liahnutia (L1-L3). V oblastiach, kde sa zistil slabší účinok pyrethroidov na pásavku zemiakovú, je nutné takéto prípravky aspoň na 1 rok z používania vynechať.
  • Repka: Krytonosa repkového a štvorzubého v repke olejke ošetrovať pri nálete do porastu, ak je zistený výskyt v 4 Mörického miskách za 3 dni 25 ks chrobákov.
    Proti krytonosovi šešuľovému a byľomorovi kelovému v repke olejke ošetrovať pri výskyte škodcu od žltého púčika do začiatku kvitnutia. Proti šešuľovým škodcom aplikovať neskoro večer alebo skoro ráno, v bezletovom čase včiel.
    Na ochranu repky olejky proti blyskáčikovi aplikovať neskoro večer alebo skoro ráno, v bezletovom čase včiel.
  • Hrach proti listárikovi ošetrujte od vzchádzania do 3 pravých listov
  • Vinič ošetrujte po vrchole náletu do feromónových lapačov. Signalizáciu ošetrenia vydáva ÚKSÚP.


Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Konc. dávka/ha Ochranná doba Poznámka
obilniny vošky, kohútiky,
voška ovsená
0,075 l - 0,1 l AT zákaz skrmovania
na zeleno
kukurica kukuričiar koreňový 0,1 l - 0,15 l AT podľa signalizácie
repka olejka krytonos repkový,
krytonos štvorzubý
0,15 l AT zákaz skrmovania
na zeleno
blyskáčik repkový 0,1 l AT
krytonos šešulový,
byľomor kelový
0,1 - 0,15 l AT
zemiaky pásavka zemiaková 0,1 l 14
hrach listárik čiarkovaný 0,15 - 0,2 l 14
vinič obaľovač pásový a obaľovač
mramorovaný
0,2 l 42
smrekové kmene lykožrút smrekový
lykožrút smrečinový
0,3 - 0,5 %
0,5 - 0,7 %
AT preventívne asanácia
5-6 l zmesi na 1 m3
smrekové a borovicové
sadenice
tvrdoň smrekový,
lykokaz sadenicový
a pňový
0,5 - 0,8 % AT preventívna ochrana
sadeníc pred
poškodením úživným
žerom škodcov 60 -
80 l zmesi na 1ha
lesné dreviny
listnaté (dub)
húsenice motýlích škodcov
(mníška veľkohlavá)
0,1 l AT dávka vody 100 l/ha,
letecká aplikácia