Alphamiprid® 20 SP

Insekticídny prípravok vo forme vodorozpustného prášku určený na ochranu zemiakov, repky, jabloní, rajčiakov, papriky, sliviek, čerešní proti hmyzím škodcom.

Účinné látky:

200 g/kg acetamiprid

Balenie:

4x300 g vodorozpustná fólia WSB a potlačené PET/ALU/PE vrecko

Prípravok Alphamiprid® 20 SP je systémový insekticíd určený na reguláciu širokého spektra živočíšnych škodcov významných poľnohospodárskych plodín, ovocia a zeleniny.

Pôsobenie:

Acetamiprid, účinná látka prípravku Alphamiprid® 20 SP, je systémový širokospektrálny insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant, tj. blokuje nikotínový Ach receptor v postsynaptickej membráne nervového systému živočíšnych škodcov. Prípravok pôsobí systémovo aj translaminárne, prechádza celým profilom listu, v rastline je rozvádzaný akropetálne nahor, do novo narastajúcich listov. Vyniká dlhodobým a vyrovnaným reziduálnym účinkom proti širokému spektru živočíšnych škodcov významných poľnohospodárskych plodín. Alphamiprid® 20 SP je veľmi flexibilný a tolerantný k vyššej teplote v priebehu aplikácie.


Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
zemiak pásavka zemiaková 0,06 kg 14 dní max. 2×
repka ozimná, repka jarná krytonos repkový, krytonos štvorzubý 0,12 kg AT max. 1×
blyskáčik repkový 0,1 kg AT max. 1×
byľomor kelový, krytonos šešuľový 0,15 kg AT max. 1×
jabloň voška skorocelová 0,125 kg 14 dní max. 1×
voška jabloňová 0,1 kg 14 dní max. 1×
rajčiak molica skleníková 0,25 kg 10 dní max. 2×
paprika voška broskyňová 0,1 kg 7 dní max. 2×

Pokyny pre aplikáciu

Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky a proti škodcom v čase kvitnutia plodín je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách! Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrenou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín!

Pred aplikáciou v sadoch je potrebné zabezpečiť, aby v podraste ošetrovaných stromov neboli kvitnúce buriny. Aplikácia je možná len v bezletovom čase včiel, neskôr večer. Ošetrenie plodín je potrebné vykonať tak, aby nedošlo k úletu aplikovanej kvapaliny na necieľový kvitnúci porast.

Zemiak:

Ošetrujte v čase maximálneho liahnutia lariev, v rastovej fáze od začiatku kvitnutia, do rastovej fázy kedy 50% bobúľ v 1. plodenstve má konečnú veľkosť (BBCH 60 – 75).

Dávka vody: 400 – 600 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Repka:

Proti krytonosovi repkovému a krytonosovi štvorzubému ošetrujte repku podľa signalizácie, na začiatku náletu škodcov; do konca rastovej fázy predlžovania stonky (BBCH 39); proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte repku podľa signalizácie v čase od začiatku, do konca tvorby súkvetia (žltý puk) (BBCH 50 – 59); proti byľomorovi kelovému a krytonosovi šešuľovému ošetrujte repku v čase plného kvitnutia najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 63 – 69).

Dávka vody: 300 – 400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Jabloň:

Proti voškám ošetrujte jabloň na začiatku ich výskytu, od rastovej fázy začiatku pučania pupeňov (BBCH 53). Neaplikujte počas kvitnutia jablone!

Dávka vody: 1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.

Rajčiak:

Proti molici skleníkovej ošetrujte pri zistení škodcu, od rastovej fázy, kedy je 1.vrcholík viditeľný, do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 51 – 69).

Dávka vody: 200 – 600 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Paprika:

Proti voške broskyňovej ošetrujte pri zistení 1. výskytu neokrídlených vošiek na listoch rastlín, od rastovej fázy viditeľného 1. kvetného pupeňa, do začiatku kvitnutia (BBCH 51 – 61).

Dávka vody: 200 – 600 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Menej významné registrované použitieu

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
mak byľomor makový 0,15 kg AT
slnečnica potemník pieskovy 0,15 kg AT
slnečnica bzdôšky, strapky 0,15 kg AT
kôstkoviny štítnička nebezpečná 0,25 kg 14 dní
čerešňa, višňa nosániky 0,25 kg 14 dní
kvetovka kôstková 0,25 kg 14 dní
malina, černica byľomor ostružinový 0,25 kg 49 dní
ďatelina lúčna nosániky (rod Apion) 0,15 kg AT semenné porasty
jabloň, hruška obalovač jablčný 0,25 kg 14 dní použitie iba po ukončení kvitnutia
marhuľa, broskyňa vošky, obalovač jablčný 0,25 kg 14 dní použitie iba po ukončení kvitnutia
orech vrtivka orechová 0,25-0,375 kg 14 dní použitie iba po ukončení kvitnutia
hrach vošky, listárik čiarkovaný, zrniarka hrachová 0,20-0,25 kg 14 dní (so strukmi aj bez strukov) použitie iba pred kvitnutím
zemiak vošky 0,20-0,25 kg 7 dní použitie iba pred kvitnutím
repa cukrová rýhovec repový, psota repová 0,25 kg 7 dní použitie iba pred kvitnutím
kapusta hlávková molica lastovičníková, vošky 0,20-0,25 kg 14 dní použitie iba pred kvitnutím
šalát hlávkový, špenát, bylinky a jedlé kvety vošky 0,25 kg 7 dní použitie iba pred kvitnutím
repka ozimná voška broskyňová, molička kapustová 0,15 kg AT jesenná aplikácia na mladé rastliny

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Pokyny pre aplikáciu:

Pred aplikáciou v sadoch je potrebné zabezpečiť, aby v podraste ošetrovaných stromov neboli kvitnúce buriny. Aplikácia je možná len v bezletovom čase včiel, neskôr večer. Ošetrenie plodín je potrebné vykonať tak, aby nedošlo k úletu aplikovanej kvapaliny na necieľový kvitnúci porast.

Mak:

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, v rastovej fáze vývoja kvetenstva (BBCH 55 – 59).

Dávka vody: 300 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Slnečnica:

Proti potemníkovi ošetrujte pri zistení škodcu, od rastovej fázy klíčnych listov, do rastovej fázy konca predlžovania stonky (BBCH 10 – 39); proti bzdôškam a strapkám ošetrujte podľa signalizácie, od rastovej fázy klíčnych listov, do začiatku vývoja súkvetia (BBCH 10 – 51).

Dávka vody: 300-500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Kôstkoviny:

Ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca vývoja kvetenstva (BBCH 59).

Dávka vody: 1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.

Čerešňa, višňa:

Ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca vývoja kvetenstva (BBCH 59).

Dávka vody: 1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií proti nosánikom: 2x.

Maximálny počet aplikácií proti kvetovke kôstkovej: 1x.

Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.

Malina, černica:

Ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca vývoja kvetenstva (BBCH 59), taktiež je možná aplikácia po zbere.

Dávka vody: 200-1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Ďatelina lúčna:

Ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca vývoja kvetenstva (BBCH 59).

Dávka vody: 300-400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Jabloň, hruška, marhuľa, broskyňa:

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, počas dozrievania plodov, v rastovej fáze od začiatku vývoja plodov po fázu, keď je ovocie zrelé pre spotrebu (BBCH 71-89).

Dávka vody: 600-1200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov. Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba po ukončení kvitnutia.

Orech:

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, počas dozrievania plodov, v rastovej fáze od začiatku vývoja plodov po fázu plnej zrelosti (BBCH71-89).

Dávka vody: 600-1500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba po ukončení kvitnutia.

Hrach (so strukmi aj bez strukov):

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, najneskôr do konca vývoja súkvetia (BBCH 59).

Dávka vody: 200-500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.

Zemiak

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, najneskôr do konca vývoja súkvetia (BBCH 59).

Dávka vody: 200-600 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.

Repa cukrová:

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, najneskôr do štádia keď buľva dosahuje typickú veľkosť (BBCH 49*).

Dávka vody: 200-500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.

Kapusta hlávková:

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, najneskôr do dosiahnutia 50% veľkosti hlávky (BBCH 45).

Dávka vody: 400-1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.

Šalát hlávkový, špenát, bylinky a jedlé kvety:

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, najneskôr do dosiahnutia typickej veľkosti (BBCH 49).

Dávka vody: 400-1500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.

Repka ozimná:

Ošetrujte jesennou aplikáciou na mladé rastliny proti voškám podľa signalizácie.

Dávka vody: 200-400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.