Propel® DUO

Systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC), určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám.

Účinné látky:

75 g/l bixafen, 150 g/l prothioconazole

Balenie:

5 l

Pôsobenie:

Prípravok Propel® DUO obsahuje kombináciu dvoch účinných látok- bixafen a prothioconazole. Bixafen patrí do chemickej skupiny karboxamidov. Pôsobí ako inhibítor enzýmu sukcinát dehydrogenázy v komplexe dýchacieho reťazca húb (SDH-inhibítor). Má lokálne systémové pôsobenie s preventívnym a kuratívnym účinkom. Pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb. Prothioconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny triazolinthionov. Pôsobí ako inhibítor biosyntézy sterolov, potrebných na výstavbu bunkových membrán (SBI-inhibítor). Inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozíciách 14 - alebo 24 - methylén dihydrolanosterolu. Oproti ostatným triazolovým fungicídom zasahuje reťazec biosyntézy ergosterolu na viacerých miestach, čo zvyšuje istotu účinnosti.

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka na ha Ochranná doba
pšenica ozimná, pšenica jarná steblolam, fuzariózy báz stebiel, septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, helmintosporióza pšenice 0,8 - 1,0 l 35 dní
jačmeň ozimný jačmeň jarný múčnatka trávová, fuzariózy báz stebiel, steblolam, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť, hrdza jačmenná 0,6 – 0,8 l 35 dní
raž ozimná múčnatka trávová, fuzariózy báz stebiel, steblolam, helmintosporióza pšenice, rynchospóriová škvrnitosť, hrdza pšeničná, septorióza plevová 0,8 - 1,0 l 35 dní
tritikale jarné, tritikale ozimné múčnatka trávová, fuzariózy báz stebiel, steblolam, helmintosporióza pšenice, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdza pšeničná 0,8 - 1,0 l 35 dní

Pokyny pre aplikáciu

Fuzariózy, choroby bázy stebiel (steblolam)

Prípravok pôsobí proti R a W typom steblolamu. Proti steblolamu ošetrujte preventívne alebo čo najskôr po zistení počiatočných príznakov choroby, zvyčajne keď je porast v rastovom štádiu začiatku predlžovania stebla (BBCH 30) až do štádia, kedy je už vlajkový list viditeľný, ale ešte stočený (BBCH 37).

Listové a klasové choroby

Aplikáciu vykonávajte preventívne, alebo čo najskôr po zistení počiatočných príznakov choroby od rastového štádia začiatku predlžovania stebla až do konca klasenia (BBCH 30-59).

Prípravok v jačmeni ozimnom a jarnom aplikujte len do štádia začiatku klasenia (BBCH 51). Pri silnom napadnutí chorobami alebo pri vzniku nového napadnutia vykonajte druhú aplikáciu s odstupom 2-3 týždňov.

Prípravok aplikujte pozemne schválenými postrekovačmi. Neaplikujte pri teplotách nad 25 °C a za intenzívneho slnečného žiarenia.

Vplyv na úrodu

Ošetrenie prípravkom nemá negatívny vplyv na úrodu alebo kvalitatívne parametre rastlinných produktov.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Aplikáciou nesmú byť zasiahnuté necieľové porasty a susediace rastliny!

Po aplikácii prípravku Propel® DUO nie je možné vysievať alebo vysádzať ako náhradné/následné plodiny hľuzovú zeleninu po dobu 120 dní.

Pri dodržaní návodu na použitie nehrozí poškodenie plodín, ktoré budú na ošetrovanom pozemku pestované v rámci normálneho osevného postupu ani v prípade potreby zaorania plodiny.

PROPEL® DUO - PODPORA VITALITY A ÚRODNOSTI OBILNÍN

• Kombinácia dvoch účinných látok s odlišným mechanizmom pôsobenia (SDHI & DMI)
• Mimoriadne široké spektrum účinnosti
• Pozitívny vplyv na vitalitu rastlín a výšku úrod
• Možnosť 2 aplikácií s istotou spoľahlivého účinku
• Riešenia vhodné predevšetkým pre tzv. T2 aplikácie