Sparta® 200 EC

Postrekový fungicídny prípravok vo formulácii EC určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, raži ozimnej, tritikale a repky ozimnej proti hubovým chorobám.

Účinné látky:

200 g/l tebuconazole

Balenie:

5 l HDPE kanister

Pôsobenie:

Sparta® 200 EC je systémový fungicídny prípravok s preventívnym a kuratívnym účinkom. Účinná látka tebuconazole patrí do chemickej skupiny azolov, podskupiny triazolov. Pôsobí ako inhibítor biosyntézy ergosterolov v dvoch polohách metabolizmu, čo spomaľuje možnosť vytvárania rezistencie. Je prijímaná listami, stonkami rastlín a transpiračným prúdom je systémovo rozvádzaná do celej rastliny. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhotrvajúci účinok. Účinná látka má vysokú tenziu pár a osvedčila sa v obilninách proti chorobám listov a klasov: pšenica ozimná - múčnatka trávová (Erysiphe graminis), septoriózy pšenice (Septoria spp.), hrdze (Puccinia spp.), jačmeň jarný - múčnatka trávová, hrdza jačmenná (Puccinia hordei).
Prípravok má veľmi dobrú účinnosť aj proti všetkým hospodársky významným chorobám repky ozimnej: čerň repková (Alternaria brassicae), biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), fómová hniloba (Phoma lingam). Sparta® 200 EC zároveň vykazuje rastovoregulačný efekt, ktorý v prípade jesenného použitia obmedzuje prerastanie rastlín, spomaľuje predlžovací rast a optimalizuje pomer medzi nadzemnou a podzemnou biomasou, čím prispieva ku zvýšeniu odolnosti repky proti vyzimovaniu. Pre morforegulačný efekt je pri aplikácii dôležitá dostatočná listová plocha a denná teplota po aplikácii nad 10 °C, pri ktorej rastliny ešte intenzívne vegetujú. Jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti poliehaniu, zabezpečuje vitalitu porastu a optimalizuje úrodotvorné prvky. Skoré jarné ošetrenie je vhodné urobiť včas, v období intenzívneho rastu, pri výške porastu 30-40 cm. Ošetrenie pred kvitnutím znižuje apikálnu dominanciu rastového vrcholu, čo má za následok skrátenie dĺžky kvitnutia a tým uľahčenie určenia vhodného termínu pre aplikáciu insekticídov proti šešuľovým škodcom. Ošetrenie v tomto čase má pozitívny vplyv na pevnosť šešúľ a zaistí ich rovnomerné dozrievanie.

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice 1 - 1,25 l AT
jačmeň jarný múčnatka trávová, hrdza jačmenná 1 - 1,25 l AT
repka ozimná biela hniloba, čerň repková 1,25 l 56 dní

Dávkovanie a aplikácia:

Pšenica ozimná:
Dávka vody: 200 – 300 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
Prípravok je možné aplikovať od začiatku predlžovania stebla do štádia vodnej zrelosti (BBCH 30 – 71), v závislosti od patogéna, proti ktorému je postrek cielený. Proti skorým infekciám septoriózy pšenice aplikujte od začiatku predlžovania stebla až po začiatok kvitnutia (BBCH 30 – 61), proti múčnatke trávovej a hrdziam aplikujte prípravok preventívne alebo po objavení sa prvých príznakov choroby, v období od objavenia sa prvého kolienka až do konca metania (BBCH 31 – 49).

Jačmeň jarný:
Dávka vody: 200 – 300 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
Prípravok aplikujte od začiatku predlžovania stebla do štádia vodnej zrelosti (BBCH 30 – 71), podľa výskytu choroby.

Repka ozimná:
Dávka vody: 200 – 400 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x.
Min. interval medzi aplikáciami: 14 dní.
Prípravok aplikujte od začiatku tvorby bočných výhonov do štádia plného kvitnutia (BBCH 20 – 65), podľa výskytu choroby.

Repku ozimnú ošetrujte nasledovne:
Fomová hniloba koreňového krčku a stonky (Phoma lingam)
- na jeseň – v štádiu 4 až 8 listov, t.j. cca do polovice októbra
- na jar – po nástupe vegetácie až do začiatku kvitnutia (BBCH 57). Najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa. Dávka sa volí podľa sily infekčného tlaku choroby.
Biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), Čerň repková (Alternaria brassicae)
- od štádia BBCH 55, najlepšie však v dobe plného kvetu (BBCH 65), keď je 50 – 60 % kvetov otvorených, pri rešpektovaní ochrannej doby.

Neaplikujte prípravok na plodiny trpiace stresom, alebo ak v blízkej budúcnosti budú trpieť stresom, najmä za nedostatku vody alebo po poškodení mrazom alebo herbicídom.
Neaplikujte prípravok ak je očakávaný dážď alebo mráz, ani keď je plodina vlhká.

Vplyv na úrodu, na následné, náhradné a susediace plodiny

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv na kvalitu úrody, na následné a náhradné plodiny.
Opakované použitie prípravkov zo skupiny triazolov viac ako 2 x počas vegetácie podporuje vznik rezistencie.