Rubric® XL

Systémový fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) určený na použitie proti hubovým chorobám v pšenici ozimnej a pšenici jarnej, jačmeni ozimnom a jarnom a v raži.

Účinné látky:

azoxystrobin 200 g/l, epoxiconazole 100 g/l

Balenie:

5 l HDPE kanister

Pôsobenie:

RUBRIC XL® je dvojzložkový systémový fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom určený proti hubovým chorobám obilnín. Prípravok obsahuje dve navzájom sa dopĺňajúce účinné látky z rôznych skupín. Účinná látka epoxiconazole patrí medzi DMI-fungicídy, do chemickej skupiny triazolov, ktoré ovplyvňujú biosyntézu ergosterolu v membránach. Účinkuje ako inhibítor demethylácie – blokuje syntézu C 14-demethylázy a tým tvorbu bunkových membrán patogéna, obmedzuje rast mycélia a sporuláciu húb. Po aplikácii je veľmi rýchlo prijímaná listami a translokovaná xylémom do listov a odnoží. Takmer okamžite a hlavne dlhodobo pozastavuje rast patogéna. Azoxystrobin je systémovo pôsobiaca účinná látka s preventívnym a kuratívnym účinkom proti širokému spektru patogénov. Účinne inhibuje mitochondriálnu respiráciu patogénov, čím pozastavuje klíčenie spór a rast mycélia. Pohyb azoxystrobinu v rastline je translaminárny (presun na druhú stranu listu) a systémový, prostredníctvom cievnych zväzkov. Azoxystrobin vytvára na ošetrenom povrchu “zásobu“ účinnej látky zabudovaním do voskovej vrstvičky, ktorá následne rovnomerne preniká do pletív. Účinná látka je týmto spôsobom chránená nielen pred zmytím dažďom, ale aj pred výkyvmi teplôt a vlhkosti. RUBRIC XL® dokáže rastlinu preventívne chrániť dlhšie obdobie (3 – 8 týždňov). Azoxystrobin okrem toho pôsobí na fyziologické procesy v rastline, vytvára tzv. green efekt, čím sa predžuje obdobie tvorby a ukladania asimilátov, ktoré sú rozhodujúce pre výšku úrody a zlepšenie jej kvalitatívnych parametrov.

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná,pšenica jarná septoriózy pšenice, hrdze 1 l AT
jačmeň ozimný, jačmeň jarný múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa 1 l AT
raž hrdze 1 l AT

Dávkovanie a aplikácia:

Obilniny ošetrujte v štádiu od začiatku steblovania (odnože vzpriamené, 1. internódium sa začína predlžovať, vrchol klasu je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom) až do konca kvitnutia (BBCH 30 – 69). Ošetrujte podľa potreby (infekčného tlaku chorôb) 1 až 2 x za vegetáciu.

Ak sa prípravok aplikuje dvakrát za sezónu, môže sa aplikovať na tom istom pozemku len každý druhý rok.

Interval medzi aplikáciami je 10 dní.

Dávka vody: 200 až 300 l/ha

Vplyv na úrodu, na následné, náhradné a susediace plodiny

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv na úrodu, na následné a náhradné plodiny. Pri aplikácii zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susedné plodiny a okolité porasty