Rombus® Trio

Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ochranu pšenice a jačmeňa proti hubovým chorobám a na ochranu viniča proti múčnatke.

Účinné látky:

spiroxamine 250 g/l, tebuconazole 167 g/l, triadimenol 43 g/l

Balenie:

5 l HDPE kanister

Pôsobenie:

Rombus® Trio je trojzložkový fungicíd, vďaka čomu sa vyznačuje veľmi dobrým preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Všetky tri účinné látky majú systémové pôsobenie a vzájomne sa podporujú a dopĺňajú. Prípravok pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb vrátane fuzarióz klasov obilnín (Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, atď.). Spiroxamine je moderná systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny spiroketalamínov s preventívnym (protektívnym), eradikatívnym (zastavuje napadnutie) a kuratívnym (liečebným) účinkom. Vyznačuje sa vysokou biologickou účinnosťou a priaznivými toxikologickými a ekobiologickými vlastnosťami. Preniká veľmi rýchlo do rastliny, kde je rovnomerne rozmiestnený v listových pletivách (bez kumulácie v špičkách listov). Spiroxamine sa vyznačuje eradikatívnym účinkom nielen na múčnatku trávovú, ale aj na hrdze, septoriózy, rynchospóriovú a hnedú škvrnitosť. Po aplikácii spiroxaminu strácajú bunky patogénov osmotický tlak a dochádza k odumieraniu konidiofórov. Spiroxamine brzdí tvorbu ergosterolov - dôležitého stavebného kameňa bunkových membrán patogéna. Miesta pôsobenia spiroxaminu sú odlišné od miest, v ktorých zasahujú azoly.

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná, pšenica jarná múčnatka trávová,hrdze, septoriózy pšenice 0,6 l AT
jačmeň jarný múčnatka trávová 0,4 – 0,6 l AT
jačmeň ozimný hnedá škvrnitosť jačmeňa,
rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa
0,6 l AT
vinič múčnatka viniča 0,3 l (0,03 %) AT

Vynikajúci Stop efekt

Tento jav nazývaný ako efekt „Spálenia spór“ spôsobuje, že bunkové steny škodlivého činiteľa sa stávajú priepustnými, bunky strácajú svoj tlak a vysychajú. Zastavenie infekcie (stop efekt) má veľký význam v boji proti múčnatke trávovej, pretože sa jedná o patogéna, ktorý má veľmi rýchly nástup a rozvoj infekcie. Časové obdobie od infekcie do tvorby rozmnožovacích orgánov je 3 – 5 dní. Spiroxamine sa vyznačuje efektívnym účinkom aj za nízkych teplôt. Spoľahlivá a dlhotrvajúca účinnosť je však aj pri vyšších teplotách.

Efekt synergizmu - sánkový efekt

Prítomnosť spiroxaminu pozitívne ovplyvňuje príjem azolov a ich rozmiestnenie v listových pletivách. Zrýchlený príjem účinných látok znižuje riziko zmytia následnými zrážkami.

Odporúčania pre aplikáciu

Pšenica

Ozimná pšenica sa ošetruje najlepšie preventívne alebo pri zistení prvých príznakov chorôb. V prípade skorých infekcií múčnatky trávovej a čiastočne i hrdze je možné využiť silný liečebný účinok prípravku. Pri aplikáciách proti skorým infekciám múčnatky, hrdze a výskytu steblolamu a iných chorôb piat stebiel v období odnožovania, resp. začiatku steblovania, je vhodné využiť 0,3 – 0,4 l/ha Rombus® Trio v zmesi s prípravkami obsahujúcimi carbendazim, prochloraz alebo s 0,5 – 0,7 l/ha Topsin 500 SC. Pri potrebe zabezpečiť dlhodobé reziduálne pôsobenie a spoľahlivú kontrolu infekcií septorióz je vhodné, najmä v zmesi, zvýšiť dávkovanie na 0,5 – 0,6 l/ha Rombus® Trio. Pre komplexnú ochranu proti všetkým listovým hubovým chorobám pšenice (múčnatka, hrdza pšeničná a plevová, septorióza plevová a pšeničná, helmintosporióza) v období tvorby vlajkového listu až začiatku klasenia je vhodné použiť 0,6 l/ha Rombus® Trio. Pri aplikáciách proti septoriózam najlepšiu úrodovú odozvu poskytujú preventívne aplikácie, resp. ošetrenie na počiatku infekcie. Aplikácia fungicídu Rombus® Trio proti listovým chorobám v mnohých prípadoch umožňuje znížiť následnú dávku fungicídov proti fuzariózam klasov, hrdziam a event. septoriózam (napr. v prípade fungicídu Prosaro 250 EC postačuje 0,8 l/ha).

Jačmeň

Pri odrodách jarného jačmeňa so zvýšenou citlivosťou na múčnatku bez génu rezistencie Mlo ai. je nutné pre kvalitnú tvorbu odnoží včasné potlačenie infekcie v období odnožovania dávkou 0,4 l/ha. Pre súčasné pôsobenie proti hnedej škvrnitosti, ktorá sa väčšinou vyskytuje neskôr (od začiatku steblovania až do začiatku kvitnutia) a na predĺženie reziduálneho účinku je nutné zvýšiť dávku na 0,5–0,6 l/ha. Druhou možnosťou je zvoliť systém dvoch aplikácií, najprv 0,4 l/ha Rombus® Trio a potom Fandango 200 EC 1–1,2 l/ha, alebo pri odrodách odolných na múčnatku vykonať jednu aplikáciu za vegetáciu v závislosti na výskyte listových škvrnitostí. Fungicíd Rombus® Trio je v dávke 0,4–0,5 l/ha spoľahlivo účinný proti hrdzi jačmennej. V prípade rynchospóriovej škvrnitosti je vhodné zvýšiť dávku na 0,6 l/ha.

Vinič

V prípade silného tlaku múčnatky je potrebné prvú aplikáciu vykonať už pred kvitnutím, kedy sa prejaví preventívne pôsobenie a dlhodobosť účinku prípravku. Hlavné obdobie pre aplikáciu Rombus® Trio je však až po odkvitnutí, keď je potrebné chrániť tvoriace sa bobule a pribúdajúcu listovú plochu rastliny. Najvhodnejšie sú preventívne aplikácie. Ošetruje sa v intervaloch 10 – 14 dní. Dávku volíme podľa vhodnosti podmienok a intenzity výskytu choroby. Vyššiu dávku je nutné použiť pri vysokom infekčnom tlaku a pri kuratívnom použití za súčasného skrátenia postrekového intervalu na 7 dní. Rombus® Trio možno kombinovať s prípravkami Cuproxat SC a Champion WP. Rombus® Trio nie je možné miešať s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku mancozeb. Použiť maximálne 4x v priebehu vegetácie. Rombus® Trio je neškodný pre dravé roztoče, je zaradený v IP.

Neodporúčame miešať s DAM 390“ (spôsobuje popálenie porastov).