Cuproxat SC

Cuproxat SC
Kontaktný fungicíd určený na ochranu proti hubovitým chorobám vo viniči. Účinná látka je vyrábaná unikátnou technológiou, ktorá zabezpečuje vysoký podiel jemných častíc účinnej látky s dobrou priľnavosťou na ošetrované plochy. Veľkosť častíc účinnej látky je pri kontaktných meďnatých fungicídoch základným parametrom ovplyvňujúcim účinnosť prípravku. Čím menšie častice, tým väčší je ich počet v objemovej (hmotnostnej) jednotke, a tým je tiež daný väčší aktívny povrch a účinnosť prípravku.

Účinné látky:

tribázický síran meďnatý

Formulácia:

SC suspenzný koncentrát

Balenie:

10 l, 200 l
Malospotrebiteľské balenie dodáva firma Floraservis
Floraservis
 


  Peronospóra (Plasmopara viticola)

Pôsobenie:

Cuproxat SC obsahuje najmenej 80% účinnej látky vo forme častíc menších ako 1 mikrón. Takéto parametre nedosahuje žiadny klasicky vyrábaný meďnatý fungicíd.
Cuproxat SC obsahuje len 190g/l metalickej medi, klasické prípravky na báze oxychloridu Cu obsahujú cca. 500 g medi v 1 kg prípravku. Znížený obsah medi (a tým aj dávky na ha) je potrebný najmä pri viacročných kultúrach (vinič, chmeľ). Pri opakovanom používaní prípravku s vysokým obsahom medi môže dochádzať k hromadeniu tohto prvku v pôde a tým aj k blokovaniu príjmu niektorých mikroprvkov rastlinami. Používaním prípravku Cuproxat SC je možné dlhodobo udržať obsah medi v pôde na prijateľnej úrovni.

Účinná látka (tribázický síran meďnatý), pôsobí kontaktne, zabraňuje klíčeniu spór. Z tohoto dôvodu musí byť prípravok použitý preventívne, resp. podľa prognózy.

Dávkovanie a aplikácia:

Cuproxat SC je možné aplikovať počas celého vegetačného obdobia. Zvlášť vhodné je jeho použitie v závere vegetácie (priaznivý vplyv na vyzretie dreva). Dávka postrekovej kvapaliny je pri klasickom postreku 1000 l/ha (0,5% koncentrácia) pri použití kvalitných rosičov je možné dávku postrekovej kvapaliny znížiť na 500 l/ha s tým, že dávka prípravku 5 l/ha musí byť dodržaná.
Prípravok Cuproxat SC je miešateľný s prípravkami na báze síry, penconazolu, vinclozolinu a methidathionu.
Ošetrenie chmeľu: dávka postrekovej kvapaliny závisí od rastovej fázy chmeľu (1000 - 2500 l/ha). Vyššiu dávku prípravku (0,6- 0,75%) použitie v prípade väčšieho infekčného tlaku, resp. v prípade vyššej citlivosti chmeľu (meristémové kultúry). Pri použití kvapaliny 2000 l na ha je koncentrácia prípravku 0,5% vo všeobecnosti postačujúca. Vždy zabezpečte dokonalé zmáčanie povrchu ošetrovaných rastlín.

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávkovanie na ha Ochranná doba
Vinič hroznorodý peronospóra viniča
(Plasmopara viticola)
5 l
0,5%
na víno 35 dní
stolové 7 dní
Chmeľ peronospóra chmeľová
(Pseudoperenospora humuli)
0,5-075 % 7 dní
Broskyňa kučeravosť broskyňových
listov (Taphrina deformans)
7 l
0,7%
AT
Rajčiak plieseň zemiakov
(Phytophthora infestans)
7 l
0,7%
7 dní


  Zdravá kvalitná réva

Prednosti:

  • ultrajemné čiastočky
  • vynikajúca krycia schopnosť
  • vynikajúca priľnavosť
  • SC formulácia vo vode bez akýchkoľvek rozpúšťadiel
  • nižšia kumulácia medi v pôde
  • menšia záťaž životného prostredia