Azaka®

Širokospektrálny systémový fungicídny prípravok na ochranu pšenice ozimnej, pšenice jarnej, jačmeňa ozimného, jačmeňa jarného, ovsa, raže ozimnej, raže jarnej, tritikale, repky ozimnej a repky jarnej proti hubovým chorobám.

Účinné látky:

250 g/l azoxystrobin

Balenie:

5 l HDPE kanister

Pôsobenie:

Prípravok AZAKA® obsahuje účinnú látku azoxystrobin. Azoxystrobin je QoI fungicíd – inhibítor viazania chinónov na cytochrómový bc1 komplex (FRAC skupina 7). Má systémové a translaminárne vlastnosti. Inhibuje mitochondriálnu respiráciu patogénov, čím pozastavuje klíčenie spór a rast mycélia. Účinkuje predovšetkým protektívne, preto musí byť použitý pred alebo na začiatku infekcie.
Azoxystrobin pôsobí dlhodobo a v závislosti od infekčného tlaku môže chrániť porasty pred vznikom novej infekcie až po dobu 3-8 týždňov. Ošetrené rastliny vykazujú výrazný “green efekt“ – sú dlhšie zelené, čím sa významne predĺži obdobie ukladania asimilátov, ktoré je dôležité pre výšku a kvalitu úrody. Azoxystrobin významne spomaľuje starnutie pletív a zvyšuje aktivitu antistresového enzýmu v rastlinách, čím prispieva k lepšiemu nalievaniu zrna a tým aj k zvýšeniu úrody a HTZ.
AZAKA® účinkuje proti širokému spektru významných hubových patogénov v obilninách.

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka (l/ha) Ochranná doba Poznámka
pšenica jarná, pšenica ozimná septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdzee 1 l AT
jačmeň jarný hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová 1 l AT
jačmeň ozimný hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná 1 l AT
ovos hrdza ovsená, múčnatka trávová 1 l AT
raž ozimná, raž jarná, tritikale hrdza ražná, rynchospóriová škvrnitosť, múčnatka trávová 1 l AT
repka ozimná, repka jarná čerň repková, biela hniloba 1 l 21 dní

Prípravok AZAKA má významný vedľajší účinok proti rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa v jačmeni ozimnom a jačmeni jarnom.

Odporúčania pre aplikáciu:

Prípravok AZAKA® v obilninách aplikujte preventívne alebo najneskôr na začiatku výskytu choroby od fázy 1. kolienko je 1 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 31) až do rastovej fázy, keď prvé obilky dosahujú polovičnú veľkosť s vodnatým obsahom (BBCH 71). V prípade silného infekčného tlaku alebo pretrvávania podmienok pre šírenie choroby (vysoká vzdušná vlhkosť) je možné ošetrenie opakovať v stanovenom intervale. Odporúčané množstvo vody: 200 – 300 l/ha.
Aplikujte max. 2x za rok v intervale min.10 dní.

V repke ozimnej a repke jarnej prípravok aplikujte počas kvitnutia od rastovej fázy, kedy sú prvé kvety otvorené do fázy plného kvitnutia (BBCH 60 - 65).
Odporúčané množstvo vody: 200-300 l/ha.
Maximálny počet aplikácii: 2x za rok.
Minimálny interval medzi aplikáciami: 10 dní.

V prípade silného infekčného tlaku alebo pretrvávania podmienok pre šírenie choroby (vysoká vzdušná vlhkosť) je možné ošetrenie po 10 dňoch opakovať.

Najlepšia účinnosť prípravku je pri aplikácii v skorých štádiách rozvoja ochorenia.
Neaplikujte prípravok Azaka® na plodiny, ktoré trpia stresom alebo je pravdepodobné, že ním budú trpieť v období krátko po aplikácii prípravku, hlavne ak je stresovým faktorom nedostatok vlahy, mráz alebo poškodenie herbicídom. Neaplikovať pri riziku dažďa po aplikácii, možnosti mrazu, ani na mokré obilniny. Účinná látka azoxystrobin je kompatibilná s väčšinou bežne používaných insekticídov a fungicídov. Pred zmiešaním vykonajte test kompatibility.

Vplyv na úrodu, na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok AZAKA® nemá žiaden negatívny vplyv na úrodu, ani na následné a náhradné plodiny. Pri aplikácii prípravku môže dôjsť v prípade úletu postrekovej zmesi k poškodeniu jabloní, pre ktoré je účinná látka azoxystrobin toxická.