Gropper® SX

Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl (SG), určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách.

Účinné látky:

200 g/kg metsulfuron-methyl

Balenie:

60 g

Pôsobenie:

Gropper® SX je herbicíd so systémovým účinkom prijímaný listami i koreňmi rastlín účinkujúci na široké spektrum dvojklíčnolistových burín. Spôsob účinku spočíva v inhibícii enzýmu acetolaktátsyntázy (ALS), ktorý je nevyhnutný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín s rozvetveným reťazcom (leucín, isoleucín a valín) v rastline. Najlepšie účinkuje, keď sú buriny malé a aktívne rastúce. Citlivé buriny sú potláčané a ich rast sa zastavuje krátko po aplikácii. Ich poškodenie (farebné zmeny) sú viditeľné až v priebehu 2-3 týždňov po aplikácii v závislosti na citlivosti a podmienok rastu burín. Teplo a vlhko po aplikácii podporujú účinok prípravku, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Spektrum účinnosti:

Citlivé buriny:

tetucha kozia, drchnička roľná, rumany, kapsička pastierska, prýštec kolovratcový, konopnica napuchnutá, pakosty, mrlík biely (do BBCH 12), chryzantémovka siatinová, hluchavka purpurová, kapustička obyčajná, rumančeky, parumanček nevoňavý, mak vlčí, horčiaky, reďkev ohnicová, štiavy, horčica roľná, mlieč roľný, kolenec roľný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, pŕhľava ročná, veroniky, výmrv repky, pichliač roľný.

Stredne citlivé buriny:

metlička obyčajná, smohla lekárska, loboda konáristá, pohánkovec ovíjavý, mrlík biely (od BBCH 12), stavikrv vtáčí, nezábudka roľná, iskerník plazivý, fialka roľná.

Odolné buriny:

zemedym lekársky, lipkavec, veronika brečtanolistá, väčšina tráv a trvácich dvojklíčnolistových druhov.

Pri dávke 7,5 g/ha v jesennej aplikácii:

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, výmrv repky, rumanček pravý, pakosty, kapsička pastierska

Registrované použitie:

Plodina Účel použitia Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale dvojklíčnolistové buriny 30 g + (0,1%) AT (TM) TREND 90
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale dvojklíčnolistové buriny 7,5 g AT jesenná aplikácia

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200-400 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetačné obdobie

Gropper® SX aplikujte na jar od začiatku odnožovania, do rastovej fázy, kedy je zástavnicový list celkom vyvinutý (BBCH 20 – 39), na jeseň od rastovej fáze 2 listov až do fázy 9 listov vyvinutých (BBCH 12-19). Najlepší účinok sa dosiahne, keď buriny majú dva pravé listy.

V prípade hustých porastov a v podmienkach silného zaburinenia je potrebné použiť vždy vodu v dávke 400 l/ha. V prípade jarnej aplikácie pre lepší účinok na prerastené buriny môžete použiť prípravok Gropper® SX v kombinácii so zmáčadlom Trend® 90.

Nepoužívajte Gropper® SX v obilninách s podsevom tráv, ďateliny alebo strukovín, v obilninách ošetrených iným prípravkom na báze sulfonylmočovín, v následnom alebo tank-mix ošetrení s iným prípravkom na báze sulfonylmočovín či v tank-mixoch v ovsi a tritikale.

Nepoužívajte počas 7 dní od valcovania porastov.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Náhradné plodiny: v prípade, že došlo k predčasnému zlikvidovaniu porastu kukurice ošetrenej prípravkom Border®, je možné po orbe ako náhradnú plodinu vysiať kukuricu alebo cirok.

Po normálnom zbere obilniny ošetrenej na jar prípravkom Gropper® SX je na jeseň v tom istom roku po orbe možné ako následnú plodinu vysievať iba ozimné obilniny, repku alebo trávy. V prípade jeho tankmixovej alebo sekvenčnej kombinácie s prípravkami na báze ALS inhibítorov (úč.l. metosulam, triasulfuron, amidosulfuron, sulfosulfuron a pod.) odporúčame zaradiť iba obilniny a trávy. Medziplodiny môžu byť poškodené v závislosti na klimatických podmienkach. V nasledujúcom roku po ošetrení je po orbe možné zaradiť do osevného postupu všetky jednoročné poľné plodiny.

V prípade vynúteného zaorania obilniny ošetrenej prípravkom Gropper® SX je možné po dobe 3 mesiacov od ošetrenia a orbe ako náhradnú plodinu vysievať iba pšenicu alebo jačmeň. Pri použití zmesí rešpektujte údaje výrobcu prípravku, ktorý je v zmesi použitý!

Ako následné plodiny po jesennej aplikácii prípravku je možné po orbe pestovať všetky plodiny.

V prípade nutnosti zaorania obilniny ošetrenej jesennou aplikáciou je možné ako náhradnú plodinu po dobe 3 mesiacov od ošetrenia a po orbe vysievať iba pšenicu alebo jačmeň.

Zabráňte zasiahnutiu plodín a necieľových rastlín mimo ošetrovanej plochy.