Gajus®

Postrekový preemergentný a postemergentný herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) na ničenie dvojklíčnolistých burín a jednoročných tráv v repke ozimnej.

Účinné látky:

400 g/l pethoxamid, 8 g/l picloram

Balenie:

10 l HDPE kanister

Pôsobenie:

Účinné látky pethoxamid a picloram pôsobia najmä cez pôdu s reziduálnou účinnosťou, čo zabezpečuje dobrú kontrolu burín. Pethoxamid prijímajú trávy cez výhonky a dvojklíčnolisté buriny najmä cez korene; príjem cez listy je len v menšej miere. Picloram je prijímaný najmä listami a byľami s následnou akumuláciou v meristematických pletivách rastlín a prejavujúcim sa „auxínovým“ účinkom.

Spektrum účinnosti:

Účinkuje spoľahlivo

lipnica ročná, metlička obyčajná, nevädza poľná, mrlík biely, pakosty, hluchavka purpurová, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, mak vlčí, veronika perzská.

Účinkuje dobre

lipkavec obyčajný, kapsička pastierska, zemedym lekársky, hviezdica prostredná.

Odolné buriny:

peniažtek roľný, fialka roľná.

Registrované použitie:

Plodina Účel použitia Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
repka ozimná dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 2,4 – 3,0 l AT preemergentne
repka ozimná dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 2,4 – 3,0 l AT postemergentne

Dávkovanie a aplikácia:

Aplikácia je možná len raz za 3 roky na tom istom pozemku. Dávka vody je 100-300 l/ha. Gajus® aplikujte preemergentne - do 3 dní po sejbe (BBCH 00-09) - na dobre pripravený povrch bez hrúd, alebo postemergentne - od rastového štádia úplne vyvinutých klíčnych listov až po štvrtý list repky ozimnej (BBCH 10-14).


Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Následné plodiny – pestovanie následných plodín je bez obmedzenia

Náhradné plodiny – v prípade výpadku plodiny ošetrenej prípravkom Gajus® sa môžu ako náhradné plodiny vysievať v tú istú jeseň ozimné obilniny, ale iba po 3 mesiacoch po aplikácii a po hlbokej kultivácii pôdy. Nasledujúcu jar sa môžu vysievať kukurica a repa cukrová v normálnom termíne.

Repka môže byť vysievaná po 4, jačmeň jarný po 5 a bôb po 6 mesiacoch po aplikácii. Pred vysievaním je vždy odporúčaná kultivácia pôdy. Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty ani ostatné plochy alebo plochy určené na výsev.