Express® 50 SX

Selektívny postrekový herbicíd s krátkym reziduálnym účinkom vo forme granulátu rozpustného vo vode na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača roľného v slnečnici (len odrody tolerantné k prípravku Express 50 SX).

Účinné látky:

500 g/kg tribenuron-methyl

Balenie:

HDPE 200 ml fľaša / obsah 112,5 g

Pôsobenie:

Express® 50 SX je herbicíd so systémovým účinkom prijímaný predovšetkým listami rastlín. Príjem koreňmi je obmedzený na dobu niekoľkých dní v dôsledku krátkeho reziduálneho pôsobenia v pôde. Express® 50 SX veľmi rýchlo zastavuje rast citlivých burín, avšak typické príznaky ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) sú viditeľné až o 3-10 dní po aplikácii v závislosti na citlivosti a podmienkach rastu burín. Prípravok je účinný aj pri nižších teplotách. Teplo a dostatočná vlhkosť po ošetrení podporujú herbicídny účinok, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Spektrum účinnosti:

Účinkuje spoľahlivo

parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, hviezdica prostredná, hluchavky, konopnica, mrlíky, pichliač obyčajný, reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, mak vlčí, kapsička pastierska, nevädza poľná, silenka, mlieč roľný, štiavy.

Účinkuje dobre

lipkavec obyčajný (viac ako 3 prasleny), púpava lekárska.

Odolné buriny:

veronika brečtanolistá, zemedym lekársky a trávovité buriny.

Registrované použitie:

Plodina Účel použitia Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
Slnečnica (odrody tolerantné k tribenuron-methylu) odolné dvojklíčnolistové buriny 37,5 - 45 g + 0,1 % 15 ha (TM) TREND 90

Ďalšie možnosti použitia:

Plodina Škodlivý činiteľ Poznámka
Express® 50 SX 45 g/ha + Trend® 90 (0,1 % obj.) dvojklíčnolisté buriny, pichliač roľný POST ošetrenie do fázy 8 pravých listov slnečnice
Gramin® 1,0 l/ha trávovité buriny min. odstup 7 dní medzi aplikáciami (pri hybridoch, ktoré nie sú tolerantné k TM Express+graminicíd)
Express® 50 SX 22,5 g/ha + 22,5 g/ha + Trend® 90 (0,1 % obj.) dvojklíčnolisté buriny, pichliač roľný, ambrózia delená dávka prípravku pri etapovitom vzchádzaní burín a zvýšenom výskyte ambrózie
Gramin® 1,0 l/ha trávovité buriny min. odstup 7 dní medzi aplikáciami (pri hybridoch, ktoré nie sú tolerantné k TM Express+graminicíd)

Dávkovanie a aplikácia:

Dávka vody: 200-400 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetačné obdobie

Slnečnica (odrody tolerantné k tribenuron-methylu): ošetrujte proti odolným dvojklíčnolistovým burinám (pichlič, voškovníky) postemergentne do fázy 8 pravých listov slnečnice.

Zmáčadlo Trend 90® zvyšuje účinnosť prípravku na menej citlivé buriny.

Prípravok EXPRESS® 50 SX je určený výlučne na použitie v slnečnici tolerantnej k EXPRESS® 50 SX. Pred použitím prekonzultujte odrodovú toleranciu k EXPRESS® 50 SX s držiteľom autorizácie.

Nepoužívajte Express® 50 SX, pokiaľ je slnečnica stresovaná suchom alebo zamokrením, pokiaľ dochádza k extrémnym rozdielom medzi dennými a nočnými teplotami (<1ºC alebo >28ºC), alebo pokiaľ bol porast slnečnice poškodený mrazom, škodcami, krúpami alebo inou mechanickou príčinou. Neošetrujte skôr ako za tri dni po výdatných dažďoch keď pôda už nie je nasýtená vodou. Aplikácia Express® 50 SX na hybridy slnečnice, ktoré boli stresované nepriaznivými poveternostnými podmienkami, zamokrením, suchom alebo poškodené škodcami prípadne predchádzajúcim herbicídnym zásahom môže slnečnicu poškodiť.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pri použití v súlade s návodom na použitie nevykazuje žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Tribenuron-methyl (HRAC skupina B) ako ALS inhibítor blokuje tvorbu esenciálnych aminokyselín s rozvetveným reťazcom. Rezistencia v praktických podmienkach SR a dodržaní návodu na použitie nie je dokumentovaná. Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku.

Vplyv na úrodu

Pri použití v súlade s návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Následné plodiny - po zbere slnečnice ošetrenej prípravkom Express® 50 SX je možné vysievať plodiny bez obmedzenia.

Náhradné plodiny - v prípade zaorania slnečnice ošetrenej prípravkom Express® 50 SX je možné ako náhradnú plodinu vysievať iba obilninu. Pri použití zmesí rešpektujte údaje výrobcu prípravku, ktorý je v zmesi použitý! Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.