Command® 36 CS

Preemergentný pôdny systémovo pôsobiaci herbicíd proti dvojklíčnolistovým burinám a niektorým jednoročným trávam v repke, zemiakoch, hrachu a sóji.

Účinné látky:

Clomazone 360 g/l

Formulácia:

2 l HDPE kanister

Dávkovanie a aplikácia:

Command® 36 CS je kvalitatívne nový prípravok, ktorý podstatne lepšie vyhovuje súčasným požiadavkám kladeným na prípravky na ochranu rastlín, t.j. najmä obmedzeniam vplyvu na životné prostredie. Zásadnou zmenou je nová formulácia CS (suspenzia kapsulí), ktorá nahrádza pôvodnú formuláciu EC (emulg. koncentrát). CS vďaka novej unikátnej formulácii možno používať v dávkach, ktoré zabezpečujú aplikáciu vyššieho množstva účinnej látky na ha v porovnaní s pôvodnou formuláciou a registráciou prípravku. Následkom toho je rozšírené spektrum účinnosti na buriny, t.j. pri vyšších dávkach účinnej látky (vhodných najmä na ťažších pôdach) sa významne zvyšuje účinnosť na citlivé buriny.

Komplexné ošetrenie repky

Command® 36 CS je ideálny pre ošetrenie repky v týchto tank-mix kombináciách: Quiz®, Devrinol 45 F, Teridox 500 EC. Tieto tank - mix kombinácie riešia komplexne problém dvojklíčnolistových burín, ako aj jednoročných tráv. Command 36 CS pôsobí o.i. tiež na tieto citlivé buriny: lipkavec obyčajný, mrlíky, hviezdicu prostrednú, hluchavku purpurovú, kapsičku pastiersku.

Prednosti novej CS formulácie

Selektivita ku kultúrnym plodinám - CS formulácia zabezpečuje postupné uvoľňovanie účinnej látky, zároveň táto formulácia vykazuje zvýšenú selektivitu voči kultúrnym plodinám.
Rozšírená registrácia - nová formulácia umožnila registráciu Commandu® 36 CS do ďalších plodín (sója, tabak).
Redukcia volatility - CS formulácia zabraňuje prchavosti účinnej látky clomazone, t.j. odstraňuje prchavosť pôvodnej formulácie.
Absencia organických rozpúšťadiel - CS formulácia odstraňuje zásadný negatívny vplyv „klasických” kvapalných formulácií, ktoré boli väčšinou založené na organických rozpúšťadlách, nevhodných z hľadiska ochrany život. prostredia.
Dlhšie reziduálne pôsobenie vďaka novej formulácii CS

Výhody a nevýhody rôznych termínov aplikácie herbicídov v repke

Pred sejbou so zapravením
nutné zapracovanie prípravkov do pôdy
citlivosť účinných látok na svetlo (trifluralin)
problémy s náhradnými plodinami
Preemergentne
jednoduchosť aplikácie
nové formulácie lepšie znášajú dočasné sucho
bezproblémová sejba náhradných plodín
Postemergentne
obmedzené aplikačné „okno“
nebezpečie prerastených burín

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávkovanie na ha Ochr. doba Poznámka
repka ozimná, repka jarná,
zemiak, hrach, sója
lipkavec 0,2 - 0,25 AT
zemiak dvojklíčnolistové, lipkavec 0,2–0,25 + (1kg)
0,2–0,25 + (1,5–2l)
AT
AT
(TM) Sencor 70 WG/WP
(TM) Afalon 45 SC
hrach dvojklíčnolistové,
a jednoročné trávy,
lipkavec
0,2 - 0,25 + (3,3 l)
0,2 - 0,25 + (1,4 l)
0,2 - 0,25 + (0,3 kg)
0,2 - 0,25 + (1,5 l)
AT
AT
AT
AT
(TM) Stomp 330 E
(TM) Dual Gold 960 EC
(TM) Sencor 70 WG/WP
(TM) Afalon 45 SC
repka ozimná, repka jarná dvojklíčnolistové buriny,
jednoročné trávy,
výmrv obilnín, lipkavec
0,2 - 0,25 l + (1,2 - 1,5 l)
0,2 - 0,25 l + (1 - 1,2 l)
0,2 - 0,25 l + (2 l)
0,2 - 0,25 l + (1,5 l)
0,2 – 0,25 l + (1 – 1,2 l)
AT
AT
AT
AT
AT
(TM) Butisan 400 SC
(TM) Sultan 50 SC
Teridox 500 EC
(NA) Butisan 400 SC
(TM) Quiz
sója dvojklíčnolistové,
a jednoročné trávy
0,2 - 0,25 + (1 - 1,4 l) AT (TM) Dual Gold 960 EC
tabak dvojklíčnolistové,
lipkavec
1 l
1,2 - 1,5 l
- pásovo (1)
výsev (3)

Ďalšie možnosti použitia:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka.ha-1 Ochr. doba Poznámka
mak siaty, tekvica dvojklíčnolistové, lipkavec 0,2 - 0,25 l AT