Successor® TX

Postrekový preemergetntný a postemergentný herbicíd vo forme suspenznej emulzie (SE) na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.

Účinné látky:

pethoxamid 300 g/l, terbuthylazine 187,5 g/l

Formulácia:

10 l HDPE/PA kanister

Pôsobenie:

Successor® TX obsahuje dve herbicídne účinné látky pethoxamid a terbuthylazine. Obe účinkujú najmä cez pôdu s reziduálnou účinnosťou, čo zabezpečuje dobrú kontrolu burín vzchádzajúcich vo vlnách, ako napríklad ježatka kuria noha. Pethoxamid trávy prijímajú cez výhonky a dvojklíčnolistové buriny najmä cez korene; príjem cez listy je možný len v menšej miere. Terbuthylazine je prijímaný najmä cez korene, vysoké teploty a nízka vlhkosť urýchľujú jeho príjem. V rastline sa translokuje hlavne akropetálne xylémom, prípadne tiež po príjme listami.

Spektrum účinnosti:

Účinkuje spoľahlivo

Dvojklíčnolistové buriny - podslnečník Theophrastov, láskavec ohnutý, loboda konáristá, výmrv repky, kapsička pastierska, mrlík biely, durman obyčajný, bocianik, žltnica maloúborová, lipkavec obyčajný, pakost, hluchavky, rumančeky, bažanka ročná, nezábudka roľná, horčiaky, portulaka zeleninová, horčica roľná, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veroniky, fialka roľná
Trávy – aplikácia do fázy BBCH 09 (začiatok vzchádzania), lipnica ročná, ježatka kuria, mätonoh

Účinkuje dobre

ľuľok čierny, prstovka krvavá, praslička roľná, pupenec roľný

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávkovanie na ha Ochr. doba Poznámka
kukurica dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy
4 l AT preemergentne
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy
4 l AT postemergentne

Dávkovanie a aplikácia:

Na tom istom pozemku je aplikácia 1 x 4 l/ha možná len raz za 3 roky. Dávka vody: 200 – 400 l/ha
Successor® TX aplikujte preemergentne - do 3 dní po sejbe (BBCH 00 – 07) - na dobre pripravený povrch bez hrúd, alebo postemergentne - od prvého až po štvrtý list kukurice (BBCH 11 – 14).
Prípravok SUCCESSOR® TX je možné kombinovať s inými herbicídmi do kukurice, napríklad s účinnými látkami mesotrione alebo nicosulfuron.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V prípade výpadku plodiny na jar po aplikácii Successor® TX sa môže znovu zasiať priamo iba kukurica, alebo 6 – 8 týždňov po ošetrení a orbe môžu byť vysiate nasledovné rastliny: cirok, slnečnica, ďatelina a trávy.

Po zbere kukurice ošetrenej Successor® TX môže byť na jeseň alebo na jar zasiata ako následná akákoľvek plodina.

Zabráňte zasiahnutiu plodín a necieľových rastlín mimo ošetrovanej plochy.