Saracen® Max

Postemergentný herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na ničenie lipkavca obyčajného a ďalších jednoročných dvojklíčnolistových burín v obilninách.

Účinné látky:

tribenuron-methyl 600 g/kg,
florasulam 200 g/kg

Formulácia:

0,25 l HDPE fľaša, t.j. 125 g prípravku

Pôsobenie:

Saracen® Max je postemergentný herbicíd na ničenie lipkavca obyčajného (Galium aparine) a ďalších dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom a jarnom, raži, tritikale a ovse. Tribenuron-methyl a florasulam sú selektívne, systémovo pôsobiace účinné látky prijímané koreňmi a listami a prenášané do rastového vrcholu rastliny. Ich herbicídna účinnosť je spôsobená inhibíciou kľúčového enzýmu - acetolaktátu syntázy (ALS).

Spektrum účinnosti:

Účinkuje spoľahlivo

lipkavec obyčajný, láskavec ohnutý, rumančeky, mak vlčí, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, tetucha kozia, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, horčica roľná, peniažtek roľný.

Účinkuje dobre

ambrózia palinolistá, mrlík biely, veronika brečtanolistá, fialka roľná, hluchavka purpurová, horčiak obyčajný

Odolné

ostrôžka roľná, pakost nízky, zemedym lekársky

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávkovanie na ha Ochr. doba
pšenica ozimná
jačmeň ozimný, jarný
raž,tritikale
ovos
lipkavec, jednoročné
dvojklíčnolistové buriny
25 g AT

Dávkovanie a aplikácia:

Prípravok v ozimných obilninách aplikujte na jar od rastovej fázy vyvinutého 3. listu až do štádia vyvinutého vlajkového listu a viditeľného jazýčka (BBCH 13-39). Jarné obilniny ošetrujte len do štádia, kedy je 2. kolienko min. 2 cm nad 1. kolienkom (BBCH 32). Optimálne ošetrenie je vo fáze 2 - 4 pravých listov dvojklíčnolistových burín a 3 praslenov lipkavca. Odporúčané množstvo vody: 150 - 300 l/ha.
Aplikujte maximálne 1 krát za rok.

Neaplikujte za veterného počasia, aby nedošlo k úletu postrekovej kvapaliny do okolia. Neošetrujte, keď plodiny trpia chladom, suchom, škodcami, nedostatkom živín a podobne. Pôdu nevalcujte a nebráňte 7 dní pred alebo po aplikácii.

Prípravok aplikujte pozemne postrekom alebo rosením schválenými postrekovačmi.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po aplikácii tohto prípravku nebol zaznamenaný negatívny vplyv na výšku a kvalitu úrody. Po zbere plodín ošetrených prípravkom Saracen® Max možno v rovnakom roku zasiať obilniny, repku olejnú, fazuľu a trávy. Na následnej repke ozimnej možno po suchom lete pozorovať dočasné zníženie vitality, čo však nemá za následok zníženie úrody.

Plodiny, ktoré možno zasiať v nasledujúcom kalendárnom roku po ošetrení prípravkom Saracen® Max sú obilniny, repka ozimná, fazuľa, trávy, ľan, hrach, repa cukrová, zemiaky, kukurica, ďatelina (v ďatelinotrávnych miešankách), mrkva a výsadby kapustovitej zeleniny. Náhradné plodiny: po predčasnom zaoraní plodiny ošetrenej prípravkom Saracen® Max sa môžu vysievať iba obilniny.

Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace plodiny a okolité porasty!