Fenova® Super

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej - voda (EW)9na postemergentné ničenie ovsa hluchého, metličky, psiarky a iných jednoročných tráv v obilninách.

Účinné látky:

fenoxaprop-p-ethyl 69 g/l, safener klochintocet-mexyl 34,5 g/l

Formulácia:

5 l HDPE/PA kanister

Dávkovanie a aplikácia:

Prípravok Fenova® Super je postemergentný selektívny graminicíd. Pôsobí kontaktne aj systémovo, je prijímaný výhradne zelenými časťami rastlín a je transportovaný do koreňov a rizómov. Zasiahnuté buriny prestávajú počas 2-3 dní rásť a netvoria nové listy. Na starších listoch sa objavujú chlorózy, ktoré prechádzajú do nekróz a celá rastlina odumiera v priebehu 2-3 týždňov. Tento proces je urýchlený pri vyšších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu.

Spektrum účinnosti:

Účinkuje spoľahlivo

metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná, ježatka kuria, moháre, prstovky, lesknice, proso, cirok alepský

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávkovanie na ha Ochr. doba
pšenica ozimná, pšenica jarná,
jačmeň jarný, jačmeň ozimný,
tritikale raž
ovos hluchý, metlička, psiarka,
iné jednoročné trávy
0,8 - 1 l AT

Dávkovanie a aplikácia:

Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetáciu
Dávka vody: 200 l/ha
Rastová fáza plodiny v dobe aplikácie:
• pšenica ozimná a pšenica jarná: BBCH 13-32, t.j. 3. list až 2. kolienko
• jačmeň jarný: BBCH 13-29, t.j. 3. list až koniec odnožovania
• jačmeň ozimný, tritikale, raž: BBCH 13-31, 3. list až 1. kolienko

Nižšiu dávku 0,8 l/ha voľte pri aplikácii do fázy 3-5 listov tráv (BBCH 13-15) alebo za podmienok priaznivých pre rast (vyššia teplota, vyššia vzdušná a pôdna vlhkosť). Počas odnožovania tráv (BBCH 21-29) alebo za podmienok nepriaznivých pre rast rastlín odporúčame vyššiu dávku 1 l/ha.


Nepoužívať v tvrdej pšenici a ovse.

Neodporúča sa miešať s prípravkami na báze úč.látok bentazone, dicamba, metsulfuronmethyl a florasulam.


Použitie adjuvantov:

Pri aplikácii v pšenici, jačmeni ozimnom, raži a tritikale odporúčame pridať adjuvant a to v prípade menej vhodných aplikačných podmienok a neskoršej rastovej fáze tráv. Kvôli možnosti nižšej selektivity neodporúčame aplikáciu adjuvantu v jačmeni jarnom.


Pre použitie prípravku Fenova® Super v pšenici ozimnej a pšenici jarnej sú vhodné adjuvanty na báze esterifikovaných rastlinných olejov (MERO).


Nepoužívajte v poškodených alebo oslabených porastoch jačmeňa.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny:

Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia. Ak je porast ošetrený prípravkom Fenova® Super z akéhokoľvek dôvodu potrebné vyorať, tak je možné na jeho miesto vysiať akúkoľvek náhradnú plodinu. Prípravok nesmie zasiahnuť susediace plodiny, zvlášť trávovité rastliny z čeľade lipnicovité.