Battle® Delta

Postrekový herbicídny prípravok s kontaktným a reziduálnym účinkom, vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na preemergentné a postemergentné ošetrenie obilnín proti jednoročným trávam a dvojklíčnolistovým burinám.

Účinné látky:

400 g/l flufenacet + 100 g/l diflufenican

Balenie:

5 l HDPE, COEX HDPE/PA, f/HDPE kanister

Pôsobenie:

Battle® Delta obsahuje dve účinné látky. Účinná látka flufenacet je herbicíd na báze oxyacetamidu, ktorý pôsobí prostredníctvom inhibície delenia a rastu buniek. Flufenacet je selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom, ktorý je absorbovaný hlavne výhonkami a koreňmi klíčiacich jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín. Účinná látka diflufenican je na báze pyridínkarboxamidu a patrí do skupiny nikotinanilidových herbicídov, ktoré účinkujú cestou inhibície biosyntézy karotenoidov. Diflufenican je selektívny a kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom, ktorý je absorbovaný hlavne výhonkami klíčiacich semien.

Spektrum účinnosti:

Účinkuje spoľahlivo

psiarka roľná, metlička obyčajná, kapsička pastierska, zemedym lekársky, hluchavka purpurová, lýrovka obyčajná, parumanček nevoňavý, nezábudka roľná, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veronika perzská, fialka roľná, fialka trojfarebná, hviezdica prostredná, a z praxe aj viky a horčiaky

Účinkuje dobre

stoklas jalový, lipkavec obyčajný, mrlík biely a konopnica napuchnutá

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka kg.ha-1 Ochranná doba
pšenica ozimná, tritikale psiarky a dvojklíčnolistové buriny 0,425 - 0,6 AT
pšenica ozimná, tritikale metlička, lipnica ročná, dvojklíčnolisté buriny 0,3 - 0,425 AT
jačmeň ozimný, raž psiarky a dvojklíčnolistové buriny 0,425 - 0,6 AT
jačmeň ozimný, raž metlička, lipnica ročná, dvojklíčnolisté buriny 0,3 - 0,425 AT

Dávkovanie a aplikácia:

Optimálna dávka vody je 200-400 l/ha.
Maximálny počet aplikácií na plodinu: 1x za vegetáciu.
Pšenica ozimná, tritikale, jačmeň ozimný, raž – preemergentná aplikácia: Prípravok Battle® Delta aplikujte po sejbe pred vzchádzaním plodiny a burín. Pôda by mala byť dobre pripravená s drobnohrudkovitou štruktúrou.
Pšenica ozimná, tritikale, jačmeň ozimný, raž - postemergentná aplikácia: Prípravok Battle® Delta možno aplikovať od prvého listu obilnín (BBCH 11) až do objavenia sa 3.odnože (BBCH 23) pšenice ozimnej a tritikale, 4.odnože (BBCH 24) jačmeňa ozimného a raže.
Obmedzenia:
- Neošetrujte plodinu, ktorá trpí chladom, suchom, je napadnutá škodcami alebo chorobami, trpí nedostatkom živín alebo je na premočenej pôde. Neaplikujte v období mrazov. - Neaplikujte na premočených pôdach alebo na pôdach náchylných na premočenie. - Neaplikujte na piesočnatých, veľmi ľahkých alebo kamenistých, či štrkovitých pôdach. - Neaplikujte v plytko siatych plodinách a za nepriaznivých poveternostných podmienok, pretože môže dôjsť k poškodeniu klíčiacich obilnín . - Nenarúšajte pôdu po aplikácií (napr. bránením alebo valcovaním).

Informácie o možnej fytotoxicite

Ak je ošetrená plodina vystavená stresu poklesom teplôt, nadmernými zrážkami, zamokrením či kombináciou rôznych stresových faktorov, môže dôjsť k prejavom prechodnej fytotoxicity, najmä zosvetlením listov, žltými škvrnami na listoch alebo zbelením niektorých listov. Prípadný výskyt príznakov fytotoxicity je dočasný a nemá vplyv na výšku úrody ani kvalitu zrna.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Po riadnom zbere obilniny ošetrenej prípravkom BATTLE® DELTA nie je potrebné pôdu špeciálne kultivovať pred výsevom alebo výsadbou nasledujúcich plodín: pšenica, hrach a zemiaky.
Pôdu treba spracovať do hĺbky min. 20 cm v prípade ak následné plodiny sú repka, fazuľa, jačmeň, kapustovité plodiny, repa cukrová, kukurica, mrkva a cibuľa. Zabezpečte riadne obrátenie pôdy.
V prípade zaorania obilniny ošetrenej prípravkom BATTLE® DELTA v jeseni možno po orbe do hĺbky 20 cm vysievať ako náhradnú plodinu iba pšenicu.
Ako náhradnú plodinu po obilnine na jar možno bez orby, najskôr však po 12 týždňoch vysievať: pšenicu, zemiaky, fazuľu a hrach.
Ako náhradnú plodinu po obilnine na jar možno po orbe do hĺbky 20 cm vysievať: kukuricu, jačmeň jarný, ovos, repu, repku jarnú, slnečnicu a ľan.