Nico Super® 240 SC

Postemergentný herbicíd do kukurice proti jednoročným a trvácim trávam a niektorým dvojklíčnolistovým burinám

Účinné látky:

nicosulfuron 240 g/l

Balenie:

1 l
NICO SUPER® 240 SC je postemergentný systémový herbicíd s rýchlym nástupom účinku. Účinná látka nicosulfuron patrí do chemickej skupiny sulfonylmočovín.V rastline pôsobí ako inhibítor enzýmu acetolaktát syntázy (ALS), čím sa zastaví delenie buniek a následne ďalší rast burín. Účinná látka je rýchlo absorbovaná do listov zasiahnutých postrekom. Jej prednosťou je, že je vysoko hydrofilná a vďaka tomu sa rýchlo pohybuje rastlinnými cievnymi zväzkami. Už niekoľko hodín po aplikácii prípravku dochádza pri citlivých burinách k výraznému obmedzeniu príjmu vody a živín a k zastaveniu ich rastu. Výsledkom je červenanie a žltnutie burín a počas 2-3 týždňov dochádza k ich odumretiu.

Spektrum účinnosti:

Nico Super® 240 SC v dávke 0,17 l/ha:

Účinkuje spoľahlivo

ježatka kuria, ovos hluchý, lipnica ročná, mätonoh mnohokvetý, láskavec ohnutý, rumančeky, parumanček nevoňavý, čistec roľný, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, fialka roľná, peniažtek roľný, žltnica maloúborová, zemedym lekársky, hluchavky, drchnička roľná, reďkev ohnicová, horčica roľná, výmrv repky, výmrv slnečnice, starček obyčajný, mlieč zelinný, mlieč drsný

Účinkuje dobre

pýr plazivý, proso siate, cirok alepský, mohár zelený, bažanka ročná, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčaný, durman obyčajný, loboda konáristá

Odolné

pohánkovec ovíjavý, mrlík biely


Nico Super® 240 SC v dávke 0,25 l/ha:

Účinkuje spoľahlivo

pýr plazivý, proso siate, cirok alepský, bažanka ročná, mohár zelený, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, loboda konáristá, portulaka zeleninová

Účinkuje dobre

mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá, pakost nízky

Odolné

pichliač roľný, stavikrv vtáčí, pupenec roľný, mlieč roľný, veronika perzská, ľuľok čierny, prstovka krvavá, voškovníky, prasličky

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka na ha Ochr. doba
kukurica jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny 0,17 l AT
pýr plazivý, dvojklíčnolistové buriny 0,25 l AT

Maximálny počet ošetrení za rok: 1 x (max. 60 g nicosulfuron/ha/rok)
Odporúčané množstvo vody je 200 - 400 l/ha

Dávkovanie a aplikácia:

Herbicíd Nico Super® 240 SC odporúčame použiť v štádiu 2 - 6 listov kukurice (BBCH 12-16). Ošetrenie v neskorších rastových štádiách môže spôsobiť zníženie herbicídnej účinnosti prípravku, pretože rastúca kukurica môže listami prekryť buriny.
Optimálne rastové štádium burín pre aplikáciu herbicídu Nico Super® 240 SC je pri jednoročných trávach fáza 3 – 4 listov, pri dvojklíčnolistových burinách 2 – 4 pravé listy aktívne rastúcich burín a pri pichliači fáza listovej ružice. Proti pýru plazivému je najvhodnejší termín aplikácie v období, keď je vzídených 90 % výhonkov pýru v dĺžke 10-15 cm (3-4 listy). Najlepší účinok proti ciroku alepskému (vzchádzajúcemu z rizómov) sa dosiahne aplikáciou v štádiu, keď cirok má výšku cca 30 cm.
Najvyššiu účinnosť prípravku dosiahneme pri aplikácii za teplého a vlhkého počasia v období aktívneho rastu burín. Herbicídny účinok môže byť zoslabený, ak bol prípravok aplikovaný za suchého a chladného počasia alebo ak je porast kukurice slabý alebo stresovaný. O herbicídnej účinnosti ošetrenia rozhoduje vývojová fáza burín a nie vývojová fáza kukurice. Prípravok Nico Super® 240 SC je možné aplikovať samotný alebo s kombinačným partnerom.

Vplyv na následné a náhradné plodiny

V bežnom osevnom postupe je možné po orbe na jeseň vysiať ako následnú plodinu pšenicu ozimnú, jačmeň ozimný, raž a tritikale. Na jar bez obmedzenia. V prípadoch zaorania kukurice je možné bez obmedzenia znovu zasiať kukuricu, siatiu sóje musí predchádzať orba. Ako následnú plodinu v tomto prípade nie je možné použiť slnečnicu, cirok, kapustovité plodiny (reďkev, horčica) alebo bôb.

Odporúčaná kombinácia:

Ideálna kombinácia troch účinných látok, ktoré sa vzájomne dopĺňajú ako v spôsobe, tak aj v spektre účinku.

Zvýhodnený množstevný balíček Successor TX Pack

4 l Nico Super® 240 SC + 40 l Successor® TX