Altiplano® DAM TEC

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl, určený na preemergentné ošetrenie repky ozimnej proti jednoročným trávam a dvojklíčnolistovým burinám s dlhodobým reziduálnym účinkom.

Účinné látky:

400 g/kg napropamide, 35 g/kg clomazone

Balenie:

12 kg

Pôsobenie:

Účinná látka napropamide pôsobí na klíčiace buriny. Je prijímaná semenami, koreňmi, hypokotylom a klíčnymi listami. V burinách inhibuje syntézu proteínov, čo spôsobuje zastavenie rastu koreňov a následný úhyn burín. Účinná látka clomazone preniká do rastlín koreňmi a pri citlivých druhoch inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Vďaka obom účinným látkam sa prípravok vyznačuje vysokou účinnosťou voči širokému spektru burín a dlhodobou reziduálnou účinnosťou. Pôdna vlhkosť a zrážky zvyšujú účinnosť prípravku.

Spektrum účinnosti:

Účinkuje spoľahlivo

lipkavec, pakosty, pastierska kapsička, peniažtek roľný, hluchavky, rumančeky, mak vlčí, hviezdica prostredná, veronika obyčajná, žltnica maloúborová, moháre, psiarka, lipnica, ježatka kuria, metlička obyčajná

Účinkuje dobre

hluchavka purpurová, parumanček nevoňavý, výmrv obilnín

Odporúčania pre aplikáciu:

Altiplano® DAMTEC aplikujte v repke ozimnej čo najskôr po sejbe preemergentne, najlepšie do 3 dní po založení porastu a pred vzídením repky (BBCH 00-07). Osivo repky pri sejbe má byť v pôde v hĺbke 2 cm. Pre zabezpečenie správneho účinku má mať pôda jemnú, drobnohrudkovitú štruktúru bez nerovností a hrúd. Prípravok nepoužívajte na piesočnatých a veľmi ľahkých pôdach. Po aplikácii prípravku nevykonávajte žiadne mechanické zásahy na pozemku, ktoré by mali za následok narušenie herbicídneho filmu v pôde a tým zníženie účinku prípravku. Po ošetrení môže dôjsť, najmä na ľahších pôdach, či po nadmerných dažďových zrážkach k príznakom zosvetlenia, zožltnutia alebo vybielenia okrajových častí listov, ktoré sú však prechodného charakteru a nemajú vplyv na ďalší rast a úrodu repky. Prípravok aplikujte na jednom pozemku maximálne 1x za rok.

Následné plodiny

Pri riadnom zbere na jeseň Altiplanom DAMTEC ošetrenej repky a spracovaní pôdy do hĺbky minimálne 20 cm nie sú pre pestovanie následných plodín žiadne obmedzenia.

Náhradné plodiny

Po predčasnom zaoraní repky ozimnej na jeseň: vzhľadom na reziduálny účinok napropamidu nie je možné na jeseň vysievať žiadne oziminy. Po predčasnom zaoraní repky ozimnej na jar: po orbe do hĺbky minimálne 20 cm možno pestovať repku jarnú, jačmeň jarný, hrach, kukuricu, cukrovú repu alebo zemiaky.

Registrované použitie:

Plodina Účel použitia Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
repka ozimná jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny 3 kg/ha AT 1 x ročne

Množstvo vody na aplikáciu: 200-400 l/ha. Na ťažších pôdach a pri predpokladanom silnejšom tlaku vzchádzajúcich burín použite vyššiu dávku vody.

Odporúčané kombinácie

Altiplano® DAMTEC 3 kg/ha + Quiz (metazachlór 500 g/l) 1,2 l/ha pre komplexné ošetrenie kompletného spektra vzchádzajúcich burín v repke.

DAMTEC TECHNOLÓGIA

Prípravok Altiplano® DAMTEC je vyrobený inovatívnou DAMTEC technológiou, t.j. technológiou aktívnej duálnej mriežky. V suchej pôde stabilné polymerizované kapsule clomazonu bez degradácie vyčkávajú v inertnej mriežke spolu s kryštálikmi napropamidu. Po dosiahnutí potrebnej vlhkosti pôdy kryštáliky napropamidu nasiaknu vodu do mriežky a až na tento impulz sa roztvoria kapsule clomazonu. Clomazone následne v synergickom efekte s napropamidom účinnejšie pôsobí na klíčiace a vzchádzajúce buriny. Táto technológia má podstatne vyššiu efektívnosť clomazonu, ako tomu je pri jeho bežných formuláciách. Platí, že Altiplano® DAMTEC si “POČKÁ NA VLAHU” !

Použitie v integrovanej produkcii

Prípravok Altiplano® DAMTEC je povolený v integrovanej produkcii v rámci osevného postupu na ploche zaradenej do podopatrenia integrovaná produkcia v zeleninárstve podľa Vestníka MPRV SR čiastky 15 z 28.mája 2021.


  Altiplano® DAMTEC 3 kg/ha, LK Servis Partizánska Ľupča, foto: 18.9. 2018