Agility

Agility
Herbicídny prípravok na ničenie metličky obyčajnej a dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži a tritikale

Účinné látky:

Diflufenican 100 g/l + Chlortoluron 500 g/l

Balenie:

5 l kanister

Pôsobenie:

Prípravok Agility obsahuje dve účinné látky, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Účinná látka chlorotoluron (substituované močoviny) je absorbovaná koreňmi a listami rastlín, kde blokuje fotosyntézu. Účinná látka diflufenican (karboxamidy/anilidy) je prijímaná najmä mladými rastlinami v období klíčenia. Pri postemergentnej aplikácii je taktiež absorbovaná listami. Je zodpovedná za blokovanie biosyntézy karotenoidov. Obilniny je možné ošetrovať po sejbe (preemergentne), s dobre pripravenou pôdou bez hrúd alebo po vzídení (postemergentne) až do konca odnožovania.

Spektrum účinnosti:

Účinkuje spoľahlivo

metlička obyčajná, kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veronika perzská, lipkavec obyčajný, fiaľka roľná, výmrv repky, jarmilka jarná, reďkev ohnicová, mak vlčí, veronika brečtanolistá, pakost strihaný, hluchavka objímavá, veronika roľná, veronika trojúkrojková, ruman roľný, psiarka roľná, konopnica napuchnutá

Dávkovanie a aplikácia:

Agility je potrebné aplikovať čo najskôr, t.j. od klíčnych listov burín, lipkavec optimálne do 1. praslena, metlička do 1 - 3 listov.

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale metlička, dvojklíčnolistové buriny 1,25 - 1,5 l AT 1 x ročne

Prednosti:

Široké spektrum účinnosti, jednoduchá manipulácia, tekutý dispergovateľný koncentrát, možnosť pre- a postemergentnej aplikácie, čistý porast na jeseň = čistý porast na jar