FMC Corporation a FMC Agro Slovensko spol. s r.o

FMC Corporation je jednou z popredných svetových špecializovaných chemických spoločností. Produkty FMC vo svetovom meradle napomáhajú rastu produkcie potravín, pri súčasnom zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, t.j. rozvoja, ktorý uspokojuje potreby súčasnosti a pritom neohrozuje schopnosť budúcich generácií a ich potreby. FMC Corporation ako globálna, diverzifikovaná chemická spoločnosť slúžiaca poľnohospodárstvu a priemyslu, pôsobí na spotrebiteľskom trhu viac ako storočie. Za svoje ťažiskové priority pokladá spoločnosť rozvoj inovatívnych riešení, aplikácií a produktov. FMC Corporation delí svoje aktivity do troch segmentov: poľnohospodárske produkty, špeciálne chemikálie a priemyselná chémia. Profesionálne riešenia FMC rieši v poľnohospodárstve cez sieť svojich piatich prevádzkových jednotiek: Severná Amerika, Ázia-Pacifik, Európa, Blízky Východ-Afrika, Latinská a Južná Amerika. Kontinuálnym prechodom spoločnosti F&N Agro Slovensko na spoločnosť FMC Agro Slovensko, spol. s r. o., profesionálny tím logistov, obchodných zástupcov a technicko-poradenského servisu pokračuje na Slovensku s ponukou produktov a služieb prispôsobených vašim každodenným aj špecifickým potrebám v ochrane rastlín.

FMC Agro Slovensko, spol. s r. o.